Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

MDtest - tester el. zdravotníckych prístrojov a el. spotrebičov

IL2550

ILLKO

Vaša cena: 1 597,00 € bez DPH

1 916,40 €s DPH

Výrobca: Illko,
MD test - tester pre zdravotnícke elektrické spotrebiče.
Popis: meria prechodový odpor prúdom 1A, izolačný odpor do 100MΩ, unikajúce prúdy 10/20mA, simulácia poruchy, TRMS, USB, OLED displej, pamäť 4000 spotrebičov.

Viac detailov

Katalógový list

MDtest, je nový multifunkčný digitálny prístroj určený na revízie elektr. spotrebičov a elektr. zdravotníckych prístrojov podľa EN 62353, EN 60601-1 ed.2 (čiastočne) a ČSN 33 1600 ed.2.

Funkcie a vlastnosti prístroja:

Měření:

 • izolačních odporů napětím 500 V a 250 V
 • přechodových odporů proudem > 1 A, rozlišovací schopnost až 0,001 Ω
 • unikajících proudů přístrojové i příložné části náhradní metodou dle ČSN EN 62353, rozlišovací schopnost až 0,0001 mA
 • unikajících proudů přístrojové i příložné části přímou metodou dle ČSN EN 62353
 • unikajících proudů přístrojové části rozdílovou metodou dle ČSN EN 62353
 • unikajících proudů dle ČSN EN 60601-1 ed.2 (částečně)
 • unikajících proudů dle ČSN 33 1600 ed.2
 • stejnosměrné složky vybraných unikajících proudů přímou metodou
 • simulace poruchy (odpojení) PE nebo N vodiče u vybraných unikajících proudů
 • zdánlivého příkonu / proudu odebíraného spotřebičem
 • síťového napětí
 • unikajících proudů u trojfázových spotřebičů s pohyblivýcm přívodem pomocí trojfázového adaptéru
 • zdánlivého příkonu / proudu pomocí klešťového transformátoru

Další vlastnosti:

 • střídavé veličiny jsou měřeny metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota)
 • měření vybraných veličin v izolovaných sítích (IT)
 • USB konektor pro připojení příslušenství k MDtestu (např. čtečka čárového kódu)
 • USB konektor pro připojení PC
 • grafický OLED displej (velmi dobře čitelný za různých světelných podmínek)
 • odolná foliová klávesnice
 • samostatné tlačítko START pro spuštění vybraného měření

Pro usnadnění práce a zvýšení produktivity při revizích el. spotřebičů je MDtest ve spojení s PC software ILLKO Studio vybaven funkcemi vedení databáze spotřebičů a vyhodnocení výsledků revize:

 • obousměrná komunikace s PC přes rozhraní USB
 • paměť až pro 4000 spotřebičů
 • označování spotřebičů identifikačními kódy (čárový kód, RFID čip) a jejich identifikace čtečkou
 • možnost načtení databáze spotřebičů nebo jejích vybraných částí z PC do přístroje
 • možnost aktualizace databáze spotřebičů v PC i v přístroji při revizi
 • možnost využití automatických pracovních postupů při revizi
 • vyhodnocování výsledků revize přímo v přístroji
 • možnost individuální úpravy formulářů v software ILLKO Studio

Přístroj MDtest je vybaven řadou kontrolních a bezpečnostních funkcí:

 • kontrolou nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce před zahájením měření
 • kontrolou připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE před zahájením měření
 • trvalou kontrolou velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
 • kontrolou velikosti odebíraného proudu z napájecí zásuvky MDtestu
 • manuální kontrolou správné funkce přístroje

Co je to unikající proud?

 • Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí).
 • Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.
 • Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.

Rozsah dodávky:

 • Přístroj MDtest
 • Měřicí vodič černý banánek/banánek 2m
 • Měřicí hrot černý
 • USB kabel A-B
 • CD (návod k používání + SW pro PC)
 • Místo CD bude v balení přiložen informační list s informací o tom, odkud lze
  stáhnout návod k používání + SW ILLKO Studio pro PC.
  Dále bude na informačním listu nalepen aktivační kód SW ILLKO Studio.
 • Návod k používání v tištěné verzi
 • Kalibrační certifikát
 • Záruční list

Technické parametry:

Odpor ochranného vodiče proudem > 1 A AC

Rozsah měření / rozlišení 0,000 ÷ 0,999 Ω / 0,001 Ω    1,00 ÷ 20,00 Ω / 0,01 Ω
Chyba měření ±(2 % z MH + 6 D)*             ±(2 % z MH + 5 D)*
Měřicí napětí naprázdno 5 V ÷ 12 V
Měřicí proud (R ≤ 1 Ω) ≥ 1 A AC
Kompenzace odporu měřicích vodičů ano (do 2 Ω)


Izolační odpor

Rozsah měření / rozlišení 0,100 MΩ ÷ 3,999 MΩ /  0,001 MΩ
4,00  MΩ ÷ 19,99 MΩ / 0,01 MΩ
20,0 MΩ ÷ 100,0 MΩ / 0,1 MΩ
Chyba měření ±(2 % z MH + 8 D)*     ≤ 19,99 MΩ
±(4 % z MH + 15 D)*   ≥  20,0 M Ω
Jmenovité napětí 250 V / 500 V DC
Jmenovitý proud ≥ 1 mA DC


Unikající proud - přímá metoda (proud procházející ochranným vodičem)

Rozsah měření / rozlišení 0,000 mA ÷ 1,499 mA / 0,001 mA
1,50 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(1 % z MH + 6 D)*

 

Unikající proud - přímá metoda, stejnosměrná složka  (proud procházející ochranným vodičem)

Rozsah měření / rozlišení 0,00 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(2 % z MH + 5 D)*


Unikající proud - rozdílová metoda

Rozsah měření / rozlišení 0,000 mA ÷ 0,999 mA / 0,001 mA
1,00 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(2 % z MH + 5 % D + X)*
±(2 % z MH + 5 % D + Y)*

X = S (0,01 IΔ + 0,008)
Y = S (0,001 IΔ + 0,008)
kde S je zdánlivý příkon měřeného spotřebiče [VA] a IΔ je zobrazený unikající proud [mA]


Unikající proud - náhradní metoda

Rozsah měření / rozlišení 0,0000 mA ÷ 0,0999 mA / 0,0001 mA1
0,000 mA ÷ 3,999 mA / 0,001 mA
4,00 mA ÷ 20,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(2 % z MH + 9 D)*   ≤ 0,0999 mA
±(1 % z MH + 8 D)*    ≤ 3,999 mA
±(1 % z MH + 5 D)*   ≥  4,00 mA
Měřicí napětí naprázdno 230 V ± 15 % / 50 Hz
Max. měřicí proud 3,5 mA

1 Platí při měření unikajícího proudu příložné části při volbě zobrazení na 5 digitů


Unikající proud externím měřicím zařízením

Rozsah měření / rozlišení 0,00 mA ÷ 20,00 mA / 0,01 mA
Chyba měření ±(3 % z MH + 10 D)* 2


Příkon zdánlivý

Rozsah měření / rozlišení 10 W ÷ 3680 W, VA / 1 VA
Chyba měření ±(3 % z MH + 2 D)*

 

Napětí sítě UL-N

Rozsah měření / rozlišení 207,0 V ÷ 253,0 V / 0,1 V
Chyba měření ±(1 % z MH + 2 D)*


Proud procházející spotřebičem

Rozsah měření / rozlišení 0,0 A ÷ 16,0 A / 0,1 A
Chyba měření ±(2 % z MH + 5  D)*


Proud měřený klešťovým transformátorem

Rozsah měření / rozlišení 0,0 A ÷ 100,0 A / 0,1 A
Chyba měření ±(3 % z MH + 4  D)* 2

 

Příkon zdánlivý měřený klešťovým transformátorem

Rozsah měření / rozlišení 10 W ÷ 9999 W, VA / 1 VA
Chyba měření ±(5 % z MH + 5 D)* 2


* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit,

Uváděné chyby jsou základní chyby měření.

2 Uvedené chyby měření platí bez započtení chyby externího měřicího zařízení (kleští/adaptéru)

Všeobecně:

Napájení 230 V ± 10 % / 50 Hz
Displej grafický OLED
Paměť měření pro až 4000 spotřebičů
Propojení s PC USB
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT II / 300 V
Stupeň znečištění 2
Krytí IP 40
Rozměry 250 x 195 x 50 mm
Hmotnost asi 1,75 kg