MERATEST s.r.o.

Našim poslaním je prinášať aktualizovaný a stále sa rozširujúci sortiment meracích a testovacích prístrojov, aby zákazníci ich využitím mohli zvyšovať kvalitu a spoľahlivosť vlastnej produkcie a služieb.

Prvoradým cieľom ponúknuť slovenskému zákazníkovi kvalitné prístroje, zariadenia a s tým súvisiace servisné zázemie.

Náš sortiment:

  • revízne prístroje, zn. Fluke, Metrel, Metra, Chauvin Arnoux, Lutron, Illko, GMC, ...
  • revízne prístroje, výhradné zastúpenie značky SONEL na Slovensku
  • prístroje na meranie elektrických, neelektrických veličín a termokamery
  • laboratórne napájacie zdroje zn. UNI-T, GETI, DIAMETRAL, STATRON...

Zaisťujeme kalibrácie rôznych meracích a revíznych prístrojov.

Prevádzajú sa kalibrácie revíznych prístrojov a prístrojov, ktoré merajú elektrické a neelektrické veličiny.

Spoločnosť MERATEST, s.r.o. je autorizovaný dovozca produktov SONEL pre SR.

Autorizácia našej spoločnosti ako priameho dovozcu prístrojov SONEL do SR znamená, že sme plne podporovaní výrobcom SONEL S.A. po stránke technickej aj obchodnej.

Prístroje SONEL z našej distribúcie teda majú zaistený plný servis, podporu, poradenstvo. Nami dovážané a distribuované prístroje sú zabezpečené aj po stránke updatovania firmwaru, návodov k používaniu a vo veľkej väčšine aj kalibračných listov a PC softwaru.

Pri kúpe prístroja SONEL v zahraničnom e-shope, alebo z distribúcie šedého dovozcu* je síce možné, že jednorazovo ušetríte, ale v prípade nejakého problému, alebo potreby odbornej informácie toto musíte riešiť cez zahraničný e-shop, alebo šedého dovozcu, čo býva zdĺhavé, nákladné a v mnohých prípadoch aj úplne nemožné.
Niektoré prístroje dovezené z šedej distribúcie môžu mať neštandardný firmware, alebo aj príslušenstvo (napr. sieťové vidlice). Taktiež nemusia vyť vyrobené plne v súlade s platnými technickými normami v SR.

* Šedým dovozcom je myslený dovozca, ktorý nemá autorizáciu SONELu, prípadne ju má pre dovoz do inej zeme, než do SR.
Ak chcete mať plnú istotu, že kupujete prístroje určené pre slovenský trh, žiadajte u Vášho predajcu prístroje z distribúcie MERATEST s.r.o.

Postoj spoločnosti SONEL S.A. k individuálnym a šedým dovozom je nasledujúci:

"Doporučujeme kupovať výrobky SONEL od autorizovaného dovozcu vo Vašej krajine. Len tak má zákazník istotu, že dostane prístroj, ktorý má správny firmware, certifikované príslušenstvo, má taktiež zaistenú kvalitnú technickú podporu a servis s priamym napojením na výrobcu."