MERATEST s.r.o.
Sídlo firmy:
SNP 266/3, 916 01 Stará Turá
IČO: 50 312 928, DIČ: 2120 266 929, IČ DPH: SK 2120 266 929

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Družstevná 2 (Dom štátnej správy 2. poschodie)
916 01 Stará Turá

Pracovná doba:
Pondelok - Piatok 8:00 - 15:30 hod

Fio banka a.s. č.ú. 2901009634/8330
IBAN: SK8783300000002901009634

mobil: +421 903 533 859
telefón: +421 32/642 0909
e-mail: moleczavinac.pngmeratest.sk