Kalibrácia meracích a revíznych prístrojov

MERaTEST, s.r.o.

zaisťuje kalibrácie meracích a revíznych prístrojov.

Kalibrácie sa prevádzajú v akreditovanom laboratóriu, alebo v  laboratóriu s náväznosťou na štátnu etalonáž. Všetky použité meracie a skúšobné zariadenia majú metrologickú nadväznosť na národné etalóny.

Prevádzajú sa kalibrácie revíznych prístrojov a meracích prístrojov, ktoré merajú elektrické a neelektrické veličiny.

Ku každému kalibrovanému prístroju bude vydaný kalibračný list, ktorý štandardne obsahuje  tabuľky nameraných hodnôt a odchýlky meraní.
Prístroj bude označený kalibračným štítkom.

Postup pri objednaní kalibrácie:
1. vyhľadajte kalibráciu v našom e-shope: TU
  (kalibrácie sú priebežne doplňované, podľa potrieb zákazníkov )
2. objednajte si ju štandardným spôsobom, vložením do košíka
3. Po objednaní kalibrácie odošlite Váš merací prístroj na našu adresu:
MERaTEST, s.r.o.
Družstevná 2 (Dom štátnej správy 2.posch)
91601 Stará Turá
Prípadne nás kontaktujte telefonicky na 032 / 642 0909.

Dodacia doba skalibrovaného prístroja je cca 10-14 dní od doručenia Vášho meracieho prístroja.

Ak nenájdete kalibráciu presne na Váš merací prístroj, kontaktujte nás mailom na: molec@meratest.sk , alebo telefonicky na číslo 032 / 642 0909.
Pripravíme cenu kalibrácie presne na Váš prístroj.

Odborný článok o kalibráciach revíznych prístrojoch nájdete TU .