Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

MPI-540 - 2v1, multifunkčný revízny prístroj + 3F analyzátor siete

WMGBMPI540

5907624028005

Sonel

Vaša cena: 2 580,00 € bez DPH

3 096,00 €s DPH

NA SKLADE

Výrobca: SONEL
MPI540 - revízny prístroj s 3F záznamníkom siete v triede "S", 2v1
Záruka 3 roky

Zloop slučky (aj bez vybav. RCD) aj v IT sieťach, RCD: AC, A, B, B+, F aj v IT,
RISO do 10 GOhm / 1000V, Zem. odpory všetkými metódami + rezistivita pôdy, RPE 200mA / 8mA, Analýza, Výkon, Energia, Harmonické, THD, Lux, Sled fáz.
Vnútorná pamäť, mikroSD karta, USB, WiFi, Bluetooth.

Viac detailov

Katalógový list
Príslušenstvo SONEL pre prístroje MPI-5XX

Sonel MPI-540 je VIAC ako len združený revízny prístroj

 •  prístroj má najväčší farebný 7" dotykový LCD displej na trhu = výrazne ergonomické a ľahké ovládanie prístroja
 •  vymeniteľná pamäťová karta - jednoduché zväčšenie pamäťovej kapacity
 •  Li-Ion batéria - dlhší pracovný čas prístroja
 •  meranie všetkých parametrov vzťahujúcich sa k zemneniu a ochrane pred úrazom elektrickým prúdom jedným prístrojom miesto viacerých
 •  rýchle meranie impedancie slučky s prúdovým chráničom bez vybavenia (do niekoľko sekúnd) – šetrí čas
 •  auto-merania - možnosť vykonávať automatické merania v sekvencii - zjednodušené merania
 •  krátky čas od merania k tvorbe protokolu - šetrí čas
 •  trojfázový sieťový dátový záznamník - diagnostika kvality siete
 •  zobrazenie parametrov siete v reálnom čase- okamžité vyhodnotenie testovaného zariadenia
 •  parametre sú merané v súlade s triedou S normy EN 61000-4-30 - veľmi presné merania
 •  meraniu je možné pridať hlasovú alebo fotografickú poznámku - multimediálny opis meraného miesta*
 •  kalkulačka energetických nákladov – rýchle vyhodnotenie potenciálnych úspor
 •  prístroj má vstavanú nápovedu so schémami zapojenia pre meranie.
  Vďaka tomu si ich môže užívateľ rýchlo pozrieť a tak sa uistiť, ako sa správne pripojiť k danému systému  pre požadovaný druh merania.
 •  ochrana proti vnikaniu prachu a vody je zabezpečená vďaka krytu prístroja s krytím IP51
 •  v cene prístroja sú flexibilné meracie kliešte F-3A s prúdom do 3 000 A AC (Ø 120 mm) – 3 ks


SONEL MPI-540 môže byť použitý na všetky merania pre prevádzkovanie elektrických rozvodov v súlade s požiadavkami príslušných noriem:

- impedancia slučky (aj v obvodoch s prúdovými chráničmi) aj v IT sieťach
- parametre prúdových chráničov AC, A, B, B+, F aj v IT sieťach
- izolačný odpor
- zemný odpor (4 meracie metódy + meranie rezistivity zeme)
- kontinuita ochranného a ekvipotenciálneho pospájania
- meranie osvetlenia
- určenie sledu fáz
- určenie smeru otáčania motora
- prístroj môže zaznamenávať parametre 50/60 Hz rozvodnej siete
- trieda záznamníka: zhoda s normou EN 61000-4-30:2015 trieda S.
- záznam napätia L1, L2, L3 - priemerné hodnoty s rozsahom do 500 V,
- záznam prúdov L1, L2, L3 - priemerné hodnoty, meranie prúdu v rozsahu do 3 kA (závisí na použitých prúdových kliešťach)
- záznam frekvencie v rozsahu 40Hz - 70Hz
- záznam výkonov: činný (P), jalový (Q) a zdanlivý (S)
- záznam účinníku (PF), cos φ
- záznam harmonických defrmácií (až do 40. v napätí a prúde)
- celkové harmonické skreslenie (THD) pre napätie a prúd
- komplexné merania nabíjacích staníc elektrických vozidiel s voliteľným adaptérom EVSE-01

Pomocou prístroja MPI-540 a adaptéra EVSE-01 otestujeme nabíjacie stanice EV vybavené konektorom typu 2. Preddefinované autotesty zabudované v MPI-540-PV umožňujú vykonávať celý rozsah meraní v jednej sekvencii a vyhodnocovať získaný výsledok. Adaptér umožňuje simulovať aktuálne zaťaženie nabíjacích káblov (PP) a stavy nabíjania vozidla (CP).
Meracie funkcie prístroja MPI-540
(podrobné parametre nájdete v katalógovom liste v pdf, vyššie)

Izolačné odpory:

 • meranie izolačných odporov s automatickým vybitím meraného objektu
 • meracie napätia 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
 • automatické meranie izolačných odporov 3-, 4- a 5-vodičových káblov s voliteľným adaptérom AutoISO-1000C
 • automatické blokovanie merania pri prítomnosti cudzieho napätia

Impedancia slučky:

 • meranie impedancie slučky Zs prúdom 23 A (230V), 41,5 A (415V / 10 ms)
 • meranie impedancie slučky Zs aj bez vybavenia chrániča
 • rozlíšenie 0,001 Ohm
 • výpočet skratového prúdu Ik
 • výpočet zložky Rs a zložky Xs impedancie slučky

Zemné odpory:

 • meranie zemných odporov sondami 3P
 • meranie zemných odporov sondami 4P
 • meranie zemných odporov sondami 3P + meracie kliešte
 • meranie zemných odporov 2x kliešťami (bez rozpojenia)
 • meranie rezistivity pôdy (Wennerova metóda)
 • nastavenie vzdialenosti meracích son do 1m do 30m
 • blokovanie merania pri rušivom napätí nad 24 V
 • meranie rušivého napätia do 100 V

Prúdové chrániče (RCD): 

 • testovanie prúdových chráničov AC, A, B, B+, F aj v IT sieťach
 • meranie parametrov RCD aj automatickým spôsobom

Prechodové odpory:

 • meranie prechodových odporov prúdom 200 mA, 8 mA a priebežné meranie
 • kontrola spojitosti ochranného vodiča a zapojenia zásuvky s akustickou signalizáciou
 • kompenzácia odporu meracích vodičov

Sled fáz a smer otáčania motora:

 • kontrola poradia fáza: zhodné (správne), opačné (nesprávne)
 • rozsah napätí inštalácie UL-L: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz)
 • zobrazované hodnoty medzifázových napätí
 • rozsah napätí motorov: 1 V ÷ 500 V AC
 • merací prúd (na každú fázu): <3,5 mA
Intenzita osvetlenia:
 • meranie intenzity osvetlenia
 • rozsahy a presnosť merania sú podľa použitej, voliteľnej luxmetrickej sondy (LP-1, LP-10B, LP-10A)
Trojfázový zapisovač parametrov elektrickej siete - odčítanie aktuálnych hodnôt:
 • Prístroj má vstavaný zapisovač parametrov trojfázovej rozvodnej siete s LIVE módom zobrazenia a možnosťou zaznamenávať parametre rozvodnej siete ako sú napätie, prúd, výkon, harmonické a THD.
  Prístroj umožňuje zaznamenávať vybrané parametre a ich grafické zobrazenie na displeji v reálnom čase.
  Tieto parametre sú merané a zobrazované súčasne so zapisovaním na pamäťovú mikroSD kartu.
 • V LIVE móde môže užívateľ vidieť:
  priebehy napätia a prúdu (osciloskop), časový záznam priebehu napätia a prúdu, fázorový diagram,

  zobrazenie mnohých parametrov v tabuľkovej forme, spektrálny graf prúdových a napäťových harmonických.
Údaje záznamníka:
 • meranie a záznam napätia do 500 V
 • meranie frekvencie od 40 do 70 Hz
 • meranie a záznam prúdu do 3000 A (podľa použitých meracích klieští*)
  * Kliešte F-1A, F-2A, F-3A: 0..3000 A (10000 A)
  * Kliešte C-4A: 0..1000 A (3600 A)
  * Kliešte C-5A: 0..1000 A (3600 A)
  * Kliešte C-6A: 0..10 A (36 A)
  * Kliešte C-7A: 0...100 A (360 A)
Záznamník je určený na prácu so sieťami:
 • s menovitou frekvenciou 50/60 Hz
 • s menovitým napätím:
    64/110 V
  110/190 V
  115/200 V
  127/220 V
  220/380 V
  230/400 V
  240/415 V
  254/440 V
  290/500 V
  jednosmerné (DC) rozvody
Podporované siete:
 • jednofázová
 • dvojfázová so spoločným vodičom N
 • trojfázová hviezdicové zapojenie N s vodičom a bez vodiča
 • trojfázové zapojenie do trojuholníka


Štandardné príslušenstvo dodávané s prístrojom Sonel MPI-540:

- zásuvkový adaptér WS-03 aktivujúci meranie (zástrčka UNI-Schuko) (kat. III 300 V) – WAADAWS03

- meracie vodiče 1,2 m s CAT III / 1000 V ukončené banánikmi – 4 ks:
o  žltý – WAPRZ1X2YEBB
o  červený – WAPRZ1X2REBB
o  modrý – WAPRZ1X2BUBB
o  čierny s označením N – WAPRZ1X2BLBBN

- meracie vodiče na meranie uzemnení na navíjacích kotúčoch (s banánikmi):
o  15 m modrý – WAPRZ015BUBBSZ
o  30 m červený – WAPRZ030REBBSZ

- krokosvorky 1 kV 20 A (CAT III /1000 V) – 4 ks:
o  žltá K02 – WAKROYE20K02
o  červená K02 – WAKRORE20K02
o  modrá K02 – WAKROBU20K02
o  čierna K02 – WAKROBL20K02

- meracie hroty s banánikom (CAT III /1000 V) – 3 ks:
o  žltý – WASONYEOGB1
o  červený – WASONREOGB1
o  modrý – WASONBUOGB1

flexibilné meracie kliešte F-3A s prúdom do 3 000 A AC (Ø 120 mm) – 3 ks – WACEGF3AOKR
-  zemná sonda 30 cm – 2 ks – WASONG30
-  napäťový adaptér so závitom M4/M6 – komplet 4 ks – WAADAM4M64
-  nabíjačka akumulátorov Z7 – WAZASZ7
-  sieťový kábel pre nabíjačku akumulátorov (zástrčka IEC C13, 230 V) – WAPRZLAD230
-  kábel na nabíjanie z autozásuvky 12V – WAPRZLAD12SAM
-  brašna na tester a príslušenstvo – WAFUTL2
-  popruhy na tester (dlhé 1,5 m a krátke 30 cm) – WAPOZSZEKPL
-  akumulátor Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah – WAAKU15
-  microSD karta min. 4 GB
-  prepojovací kábel USB – WAPRZUSB
software Sonel Reader na prenos údajov z meracieho prístroja  WAPROREADER - na stiahnutie TU
-  software Sonel Analysis 4 pre analýzu zaznamenaných údajov siete  WAPROANALIZA4
-  skrátená užívateľská príručka v češtine
-  celkový návod v angličtine
-  menu prístroja je aj v slovenčine
-  záručný list
kalibračný certifikát od výrobcu