Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

C.A 6117 - multifunkčný revízny prístroj

3760171418512

Chauvin Arnoux

Vaša cena: 2 158,00 € bez DPH

2 589,60 €s DPH

Výrobca: Chauvin Arnoux
CA6117 - združený revízny prístroj
Meranie: Izolačné odpory, zemné odpory, impedancia slučky a vnútorný odpor siete vrátane indukčnej zložky. Prúdové chrániče, napätie, prúd, výkon, frekvencia, harmonické, malé odpory, sled fáz. Farebný displej.
- Kalibračný protokol v cene
- Základný program pre pripojenie k PC v cene

Viac detailov

Katalógový list

Združený revízny prístroj na kontrolu a revíziu inštalácií podľa požiadaviek STN EN 61557-1 až 7 a STN EN 61557-10.
Rozdiel medzi prístrojmi C.A 6116N a C.A 6117 je ten, že prístroj C.A 6117 je možné využiť aj na testovanie ochranných zariadení proti zbytkovým prúdom typu B.

Meranie izolačného odporu:

 • Meranie do hodnoty 2 GΩ
 • Meranie napätím 50, 100, 250, 500 a 1000 V


Meranie prúdových chráničov:

 • Meranie prúdom 10, 30, 100, 300, 500, 650 a 1000 mA
 • Meranie postupne narastajúcim prúdom a impulzným prúdom, s vybavením a bez vybavenia prúdového chrániča, neselektívne a selektívne, typ A, AC a B
 • Zobrazuje sa dotykové napätie Uf, vybavovací prúd Ia a doba vybavenia Ta


Meranie uzemnenia:

 • Meranie pomocou 3 sond (metóda 62 %) v sústavách bez napätia
 • Zobrazenie induktívnej zložky
 • Selektívne meranie paralelných uzemnení bez rozpojenia obvodu pomocou klieští
 • Meranie celkového zemného odporu


Meranie impedancie slučky:

 • Zobrazenie odporovej a induktívnej zložky
 • Meranie vnútorného odporu siete L-N, L-L (Zi)
 • Meranie impedancie slučky L-PE (Zs)
 • Nastaviteľná hodnota prúdu 6, 9, 12 mA a 5 A
 • Meranie skratového prúdu, meranie impedancie s vybavením a bez vybavenia prúdového chrániča
 • Meranie poklesu napätia v kábloch ΔV pri meraní Zi
  Pokles napätia v kábloch sa meria za účelom kontroly, či je prierez káblov dostatočný pre konkrétnu sústavu.
  Ak je pokles napätia, príliš veľký (> 5%) znamená to, že prierez káblov je príliš malý.


Meranie napätia, prúdu, odporu a frekvencie:

 • Zobrazenie priebehov napätí a prúdov (osciloskop)
 • Meranie napätia do 550 V AC/DC
 • Meranie prúdu pomocou klieští
 • Meranie frekvencie DC/15,3 až 500 Hz


Meranie výkonu a harmonická analýza (iba s meracími kliešťami C177A):

 • Meranie výkonu do 110 kW (1P) alebo 330 kW (3P)
 • FFT analýza do 50 harmonickej U a I, výpočet THD

Test sledu fáz

Meranie spojitosti (test pospojovania):

 • Meranie prepojenia prúdom 12 a 200 mA

Súčasť dodávky:

 • tester C.A 6117
 • sonda s diaľkovým ovládaním
 • merací vodič so zástrčkou
 • merací vodič trojpramenný
 • 3 ks meracie hroty
 • 3 ks krokosvorky
 • 2 ks meracie vodiče
 • software ICT
 • USB kábel na pripojenie k PC
 • brašna
 • popruh na rameno
 • sada HANDS-FREE
 • adaptér na napájanie
 • návod k obsluhe v cz
 • kalibračný certifikát


Voliteľné príslušenstvo:

 • MN77 - Prevodník kliešťový
 • C177 - Prevodník kliešťový
 • C177A - Prevodník kliešťový
 • 3P - 15 m súprava na meranie zemného odporu
 • 3P - 50 m súprava na meranie zemného odporu
 • 3P - 100 m súprava na meranie zemného odporu
 • Softvér DataView