Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

C.A 6116N - multifunkčný tester inštalácie

3760171418468

Chauvin Arnoux

Vaša cena: 1 867,00 € bez DPH

2 240,40 €s DPH

Dodacia doba: cca 15.06.2022

Výrobca: Chauvin Arnoux
CA6116N - združený revízny prístroj
Meranie: Izolačné odpory, zemné odpory, impedancia slučky a vnútorný odpor siete vrátane indukčnej zložky. Prúdové chrániče, napätie, prúd, výkon, frekvencia, harmonické, malé odpory, sled fáz.
- Kalibračný protokol v cene
- Základný program pre pripojenie k PC v cene

Viac detailov

Katalógový list

Všeobecný popis:

 • Profesionálny tester inštalácií C.A 6116N je inovovaná verzia prístroja C.A 6116
 • Odolné kompaktné puzdro.
 • Farebný grafický displej zobrazuje pripojenie prístroja do obvodu.
 • Všetky potrebné merania na inštaláciách.
 • Zobrazenie priebehov (osciloskop), meranie výkonu a harmonických (len s meracími kliešťami C177A)
 • Výkonný profesionálny software.


Základné meracie funkcie prístroja

 • Združený revízny prístroj na kontrolu a revíziu inštalácií podľa požiadaviek
  STN EN 61557-1 až 7 a STN EN 61557-10.

Meranie izolačného odporu,

 • Meranie do hodnoty 2 GΩ
 • Meranie napätím 50, 100, 250, 500 a 1000 V

Meranie prúdových chráničov

 • Meranie prúdom 10, 30, 100, 300, 500, 650 a 1000 mA
 • Meranie postupne narastajúcim prúdom a impulzným prúdom, s vybavením a bez vybavenia prúdového chrániča, neselektívne a selektívne
 • Zobrazuje sa dotykové napätie Uf, vybavovací prúd Ia a doba vybavenia Ta

Meranie uzemnenia

 • Meranie pomocou 3 sond (metóda 62%)
 • Zobrazenie induktívnej zložky
 • Meranie selektívneho uzemnenia pod napätím malým prúdom 6, 9 alebo 12 mA a veľkým prúdom s vyššou presnosťou
 • Selektívne meranie paralelných uzemnení bez rozpojenia obvodu, pomocou klieští

Meranie impedancie slučky

 • Zobrazenie odporovej a induktívnej zložky
 • Meranie vnútorného odporu siete L-N, L-L (Zi)
 • Meranie impedancie slučky L-PE (Zs)
 • Nastaviteľná hodnota prúdu 6, 9 alebo 12 mA
 • Meranie skratového prúdu, meranie impedancie s vybavením a bez vybavenia prúdového chrániča

Meranie napätia, prúdu, odporu a frekvencie

 • Zobrazenie priebehov napätí a prúdov (osciloskop)
 • Meranie napätia do 550 V AC/DC
 • Meranie prúdu pomocou klieští
 • Meranie frekvencie DC/15,3 až 500 Hz

Meranie výkonu a harmonická analýza (len s meracími kliešťami C177A)

 • Meranie výkonu do 110 kW (1P) alebo 330 kW (3P)
 • FFT analýza do 50 harmonickej U a I, výpočet THD

Testovanie sledu fáz

Meranie prepojenia

 • Meranie spojitosti prúdom 12 a 200 mA

Súčasť dodávky:

 • tester C.A 6116N
 • sonda s diaľkovým ovládaním
 • merací vodič so zástrčkou
 • merací vodič trojpramenný
 • 3 ks meracie hroty
 • 3 ks krokosvorky
 • 2 ks meracie vodiče
 • software ICT
 • USB kábel na pripojenie k PC
 • brašna
 • popruh na rameno
 • sada HANDS-FREE
 • adaptér na napájanie
 • návod k obsluhe v cz
 • kalibračný list


Voliteľné príslušenstvo:

 • MN77 - Prevodník kliešťový
 • C177 - Prevodník kliešťový
 • C177A - Prevodník kliešťový
 • 3P - 15 m súprava na meranie zemného odporu
 • 3P - 50 m súprava na meranie zemného odporu
 • 3P - 100 m súprava na meranie zemného odporu
 • Softvér DataView