Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Zväčšiť

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Vaša cena: 14,55 € bez DPH

16,00 €s DPH

Autori: Ing. Ján Meravý, Ing. Jan Pohludka, Miloš Berec (2018)

Prvé vydanie unikátnej publikácie "Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu", ktorá obsahuje informácie o najnovších predpisoch a normách z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov, pár, prachov a výbušnín.

Viac detailov

Autori: Ing. Ján Meravý, Ing. Jan Pohludka, Miloš Berec
Rok vydania: 2018

Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo aktuálnych informácií a prehľadne ich poskytnúť pracovníkom, ktorí pracujú v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov, pár, prachov a výbušnín.

Kniha je vhodným študijným podkladom pre pracovníkov k získaniu odbornej elektrotechnickej spôsobilosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu ako aj pre projektantov a revíznych technikov pracujúcich v tejto oblasti. Obsahuje dostatok názorných obrázkov a fotografií pre ľahšie pochopenie danej problematiky ako aj praktické ukážky označovania elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Svoje vedomosti si môžu elektrotechnici overiť v závere knižky na množstve predložených testov.
Táto knižka je vhodným materiálom pre udržiavanie si odbornej spôsobilosti pri činnostiach na elektrických zariadeniach v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.