Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie Zväčšiť

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie. 2022

Vaša cena: 14,55 € bez DPH

16,00 €s DPH

Autor: Ján Meravý (2022)

3. aktualizované vydanie

Autor v knihe ukazuje správy postup pri výrobe rozvádzačov nízkeho napätia podľa súčasne platného súboru európskych noriem STN EN 61439-1 až STN EN 61439-6, čo všetko treba urobiť, aby bol rozvádzač správne vyrobený a umiestnený v priestore a akú dokumentáciu treba k vyrobenému rozvádzaču doložiť.

Viac detailov

Autor: Ján Meravý (2022)

Tretie, aktualizované vydanie knihy Ing. Jána Meravého

Autor v tejto knižke ukazuje správy postup pri výrobe rozvádzačov nízkeho napätia podľa súčasne platného súboru európskych noriem STN EN 61439-1 až STN EN 61439-6.
Na názorných príkladoch približuje, čo všetko je treba urobiť, aby bol rozvádzač správne vyrobený, aké doklady musí výrobca k vyrobenému rozvádzaču predložiť a čo všetko musí vyrobený rozvádzač obsahovať, aby zodpovedal súčasným predpisom a bol spôsobilý bezpečnej prevádzky.

Autor je dlhoročný revízny technik, výrobca rozvádzačov a súdny znalec z oblasti elektro a bezpečnosti práce. V tejto knižke zhrnul svoje bohaté dlhoročné poznatky a skúsenosti z praxe.

Publikácia je určená hlavne pre výrobcov rozvádzačov, ale dobre poslúži aj pre revíznych technikov, elektroinštalatérov, projektantov, energetikov ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.