Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

Testo 435-1 - multifunkčný merací prístroj

0560 4351

Testo

Vaša cena: 465,00 € bez DPH

558,00 €s DPH

Testo 435-1 - multifunkčný merací prístroj
 • Voliteľne možnosť pripojenia termického anemometru a vrtuľkového anemometru na meranie rýchlosti vzduchu a objemového prietoku vo ventilačnom kanále
 • Kvalita vzduchu: merenie CO2, vlhkosti vzduchu a absolutného tlaku pomocou voliteľnej sondy IAQ
 • Zobrazenie vzdialenosti rosného bodu, hodnôt min., max. a priemernej hodnoty
 • Podsvietený displej

Viac detailov

Testo 435-1 - multifunkčný merací prístroj

Testo 435 je séria multifunkčných prístrojov na meranie klímy od firmy Testo. Varianta testo 435-1 je základný merací prístroj tejto série. Vykonávate s ním merania, ktoré potrebujete pre nastavenie ventilačných a klimatizačných zariadení a pre posúdenie kvality vzduchu. K tomu máte na výber rozsiahlu ponuku voliteľných sond.

Multifunkčný prístroj na meranie klímy testo 435 je ponúkaný v štyroch variantách. Táto varianta testo 435-1 je základný merací prístroj pre zaregulovanie a kontrolu ventilačných a klimatizačných zariadení a taktiež na posudzovanie kvality vzduchu. K meraniam máte na výber rôzne voliteľné sondy, ktoré môžete k testo 435-1 pripojiť.

Pripojiteľné sondy (voliteľné) pre posudzovanie kvality vzduchu

 • Sonda IAQ (Indoor Air Quality) pre posudzovanie kvality vzduchu meria CO2, teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu a absolutny tlak
 • Sonda CO v okolí na meranie CO v budovách a miestnostiach
 • Guľový teplomer na meranie vyžarovaného tepla
 • Teplotná sonda na meranie teploty vzduchu, teploty jadra a povrchovej teploty

Pripojiteľné sondy (voliteľné) pre zaregulovanie a kontrolu ventilačných a klimatizačných zariadení

 • Termický anemometer na meranie rýchlosti vzduchu a objemového prietoku vo vzduchotechnickom kanále. Ak by ste chceli naviac merať teplotu a vlhkosť vzduchu v kanále, doporučujeme Vám termický anemometer s integrovaným meraním teploty a vlhkosti vzduchu
 • Vrtuľkový anemometer s malým priemerom (Ø 16 mm) na meranie rýchlosti vzduchu a objemového prietoku vo vzduchotechnickom kanále
 • Vrtuľkový anemometer s veľkým priemerom (Ø 100 mm) na meranie objemového prietoku na vzduchotechnických výustkach, v spojení s lievikom testovent 417 takiež na meranie na tanierových ventiloch a ventilačných mriežkach, príp. s usmerňovačom objemového prietoku na meranie na výrivých anemostatoch
 • Teplotná sonda na meranie teploty vzduchu, teploty jadra a povrchovej teploty
 • Sonda absolutného tlaku
Servisný kufor, ktorý je možné priobjednať, Vám ponúkne miesto na prístroj na meranie klímy a Váš celý sortiment sond.

Rádiové sondy na meranie teploty

K násuvným sondám môžete tiež navyše s meracím prístrojom prepojiť až tri rádiové sondy: s rádiovým modulom, ktorý je volitel'ne k dostaniu, môže prístroj na meranie klímy testo 435-1 snímať teplotu z rádiových sond bezdrôtovo na vzdialenosť až 20 metrov vo voľnom prestore. Vyhnete sa tak poškodeniu kábla alebo prekážkam pri manipulácii.

Ešte viac možností pre nastavovanie a kontrolu klimatizačných zariadení a na meranie kvality vzduchu ponúkajú varianty testo 435-2, testo 435-3 alebo testo 435-4.

Komplexná technika, avšak úplne jednoduchá manipulácia

Multifunkčný prístroj na meranie klímy testo 435-1 sa vyznačuje efektívnym priebehom merania, ktorý robí zdĺhavé programovanie meracieho prístroja nadbytočným:

Menu závislé na sonde a voliteľné užívateľské profily na typické aplikácie "meranie v kanáli" a "meranie IAQ" sa starajú o čo možno najjednoduchšie ovládanie prístroja.

Na veľkom, podsvietenom displeji možno všetky namerané hodnoty ľahko odčítať. Navyše je zobrazovaná vzdialenosť rosného bodu, hodnoty min., max. a priemerné hodnoty. Stabilné púzdro spoľahlivo chráni multifunkčný prístroj na meranie klímy testo 435-1 pred nárazmi.

Dokumentácia nameraných dát na mieste

Cez voliteľnú rýchlotlačiareň testo môžete vyhotoviť výtlačok protokolu nameraných dát priamo na mieste. Pri meraní v kanáli napríklad vytlačíte aktuálne namerané hodnoty alebo minimálnej / maximálnej hodnoty rýchlosti vzduchu, objemového prietoku, teploty a vlhkosti vzduchu. Výtlačok môžete použiť ako doklad o Vašej práci.

Okrem toho využite u testo 435-1 praktickú funkciu cyklickej tlače. Umožňuje tlačiť nielen jednotlivé hodnoty, ale celé rady meraní na rýchlotlačiarni testo v ľubovoľne nastaviteľných intervaloch (napríklad raz za minútu).

Na ukladanie, dokumentáciu a archivovanie nameraných dát Vám odporúčame varianty testo 435-2 alebo testo 435-4. Sú vybavené pamäťou nameraných hodnôt a počítačovým softvérom.

 

Rozsah dodávky:

Multifunkčný prístroj na meranie klímy testo 435-1 vrátane výstupného protokolu z výroby a batérií.

Pozor: na uvedenie do prevádzky vyžaduje merací prístroj minimálne jednu sondu – tá nie je súčásťou dodávky.

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-200 do +1370 °C

Přesnost

±0.3 °C (-60 do +60 °C)

±(0.2 °C + 0.5 % z mv) (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 °C

Typ T (Cu-CuNi)

Měřicí rozsah

-200 do +400 °C

Přesnost

±0.3 °C (-60 do +60 °C)

±(0.2 °C + 0.5 % z mv) (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 °C

Vlhkostní kapacitní senzor

Měřicí rozsah

0 do +100 %rF

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0.1 %rF

Absolutní tlak

Měřicí rozsah

0 do 2000 hPa

Přesnost

Viz údaje o sondách

Lopatkový anenometr

Měřicí rozsah

0 do +60 m/s

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0.01 m/s (vrtulka Ø 60)

0.1 m/s (vrtulka Ø 16)

Žhavený drátek

Měřicí rozsah

0 do +20 m/s

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0.01 m/s

Ambient CO2 (via IAQ probe)

Měřicí rozsah

0 do +10000 ppm CO₂

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

1 ppm CO₂

Hlavní technická data

Rozměry

220 x 74 x 46 mm

Provozní teplota

-20 do +50 °C

Pouzdro

ABS / TPE / kov

Třída ochrany

IP54

Typ baterie

AlMn, mignon, typ AA

Životnost baterie

200 hod. (typické měření pomocí vrtulky)

Podsvícení displeje

Illuminated display

Skladovací teplota

-30 do +70 °C

Váha

428 g

NTC

Měřicí rozsah

-50 do +150 °C

Přesnost

±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)

±0.4 °C (-50 do -25.1 °C)

±0.4 °C (+75 do +99.9 °C)

±0.5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 °C