Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

Testo 445 - profesionálny anemometer, vlhkomer, teplomer a tlakomer

0560 4450

Testo

Vaša cena: 767,00 € bez DPH

920,40 €s DPH

Výroba skončená. 

Testo 445 - profesionálny anemometer, vlhkomer, teplomer a tlakomer

 • Multifunkčný prístroj na meranie klimatických veličín: súčasné meranie až 6 veličín

 • Interná pamäť pre až 3000 nameraných hodnôt

 • Automatické priradenie prierezu kanálu k meraciemu miestu (max. 99 meracích miest)

 • Automatické vytvorenie priemeru a určenie objemového prietoku

Viac detailov

Výroba skončená.

Testo 445 - profesionálny anemometer, vlhkomer, teplomer a tlakomer

S prístrojom na meranie klimatických veličín testo 445 máte presný prehľad o kvalite vzduchu vo vnútorných priestoroch: prístroj smnohostranným využitím môže merať (pomocou vhodných sond) až 6 parametrov, ktoré Vám pomôžu pri odbornom posudzovaní kvality vzduchu vmiestnostiach. Prístroj na meranie klimatických veličín Vám tak pomôže pri spravovaní a kontrole ventilačných a klimatizačných zariadení.

Ventilačné a klimatizačné zariadenia sa používajú stále častejšie pre zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu a teplotnej pohody, ktoré je nezávislé na užívateľovi. Prístroj pre meranie klimatických veličín Testo 445 Vám pomôže skontrolovať zariadenie z hladiska správneho fungovania a efektívnej prevádzky. Merací prístroj pre Vás zistí všetky rozhodujúce merané veličiny.


Testo 445 - prehľad výhod

Prístroj pre meranie klimatických veličín Testo 445 je vybavený dvoma vstupmi pre pripojenie externých sond (voliteľné príslušenstvo na dokúpenie). Podľa sondy, ktorú si vyberiete, môžete merať nasledovné parametre:

 • rýchlosť vzduchu (vo ventilačnom kanále, na výstupe z kanálu a na odsávacích zariadeniach)
 • objemový prietok
 • kvalita vzduchu v miestnosti (CO2)
 • teplota, relatívna vlhkosť vzduchu, rosný bod
 • absolútna vlhkosť
 • stupeň vlhkosti
 • entalpia
 • tlak
 • CO vo vzduchu v miestnosti


Interná pamäť prístroja zaznamená až 3 000 nameraných hodnôt. Obzvlášť užitočná funkcia je automatické priraďovanie prierezu kanálu. Môžete tak namerané dáta ukladať vo vzťahu k miestu merania (až 99 meraných miest). Stlačením tlačidla sa zobrazí priemerná hodnota, naposledy nameraná hodnota a hodnoty min. / max.

Ako voliteľné príslušenstvo k prístroju pre meranie klimatických veličín odporúčame rýchlotlačiareň Testo pre tlač dát priamo na mieste merania a softvér ComSoft pre komfortnú analýzu dát na počítači.

Rozsah dodávky:
Testo 445, batérie a výstupný protokol z výroby*

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákonov o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibrační list.

Technické parametre:

T445_TP1