Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

FLUKE 289/EUR - TRMS multimeter s grafickým displejom

0095969586689

Fluke

Vaša cena: 1 027,00 € bez DPH

1 232,40 €s DPH

Výrobca: Fluke
Fluke 289 - TRMS multimeter s grafickým displejom
Displej: 50000, Popis: U, I, R, Teplota, C, f, USB, TrueRMS, Nízka imp. vstupu, low pass filter.
Digitálny multimeter Fluke 289, TrueRMS s logovaním a zachytávaním trendu na displeji bez nutnosti načítania dát do počítača.

Viac detailov


Katalógový list

Hlavné vlastnosti multimetra Fluke 289:

 • Veľký grafický displej ¼ VGA so zobrazením 50 000 a bielym podsvietením. Súčasne je možné zobrazovať viac sád nameraných údajov.
 • Funkcia záznamu s funkciou záznamu údajov TrendCapture je nástroj potrebný pre záznam výkonov vašich prototypov, postupov či systémov. Pracuje samostatne a vy sa zatiaľ môžete venovať inej práci. Zakresľuje namerané hodnoty ako jednoduchou čiaru, čo pomáha pri zisťovaní anomálií signálu v čase s kapacitou až 10 000 hodnot. Pomocou zabudovanej funkcie TrendCapture (záznamu dat) môžete graficky zobraziť namerané hodnoty bez počítača. (Volitelný software a kábel rozhrania).
 • Záznam viacnásobných meraní alebo viac ako 200hodinový nepretržitý záznam dát. To je užitočné na vytvorenie charakteristiky výkonu vášho prototypu alebo na sledovanie bez obsluhy. Prístroj pracuje ako datalogger.
 • Informačné tlačítko „i“ obrazovky internej nápovedy pre meracie funkce. Ak nie ste si istí pri použití funkcie, prejdite na danú funkciu a stlačte tlačítko „i“.
 • LoZ Volts. Funkcia nízka impedancia vstupu napätia zabraňuje nesprávnym zobrazeniam údajov spôsobeným šumovým napätím. Tento režim sa odporúča na zisťovanie neprítomnosti nebo prítomnosti napätia.
 • Šumový filter na presné meranie napätia a frekvencie motorových pohonov s regulovatelnými otáčkami a na ďalších elektricky rušivých zariadeniach.
 • Rozsah 50 Ω - užitočný na meranie a porovnávanie rozdielov odporov vinutia motorov, nízkoohmových meraniach alebo meraniach iných prechodových odporov. Dve zdierky s rozsahom 50 Ω s rozlíšením 1 miliohm a zdrojovým prúdom 10 mA.
 • Uložené namerané hodnoty umožňujú pomenovať a neskôr zobraziť hodnoty namerané v teréne.
 • Hodiny reálneho času – na automatické pridanie údaja o dátume uložených hodnôt.
 • Možnosť aktualizovať a rozširovať merací prístroj o nové vlastnosti priamo v teréne vám zaistí, že budete stále držať krok s dobou.
 • Záznam udalostí a trendu - pomáha pri vyhľadávání občas sa vyskytujícich problémov alebo porúch premenlivých záťaží.
 • viacjazyčné rozhranie.
 • Soft rolovacie tlačítka a jednoduché ovládanie navigácie sprístupňujú sekundárne funkcie. Možnosť prispôsobenia zobrazení.
 • 0,025% základná jednosmerná presnosť.
 • Frekvenčné pásmo AC (str.) 100 kHz
 • Napätie a prúd True-RMS AC aj DC na presné zmeranie zložitých signálov a nelineárnych záťaží.
 • Meranie až do 10 A (20 A počas 30 sekúnd; 10 A nepretržite)
 • Rozsah kapacity 100 mF
 • Funkcia merania teploty
 • Relatívny režim odstraňuje odpor meracích vodičov pri nízkoohmových meraniach a meraniach kapacity.
 • Špičky pulzov zachytí až od 250 µs.
 • Dodáva sa s prvotriednymi meracími vodičmi a krokosvorkami.
 • Optické USB rozhranie na komunikáciu s PC umožňuje jednoduché sťahovanie zaznamenaných dát do počítača pomocou softwaru FVF (nie je súčasťou dodávky).
 • Navigačné klávesy umožňujú uživateľovi rýchly výber možností ponuky a prechádzanie obrazoviek s informáciami.
 • Interná pamäť umožňuje samostatný záznam po dobu 200 hodín
 • Preferované nastavenia meraní sa dajú jednoducho uložiť.
 • Kontinuita / Vodivosť / KapacitaŠtandardne dodávané príslušenstvo:

 • multimeter Fluke 289
 • meracie káble TL175
 • krokodílky AC175
 • 6 batérií AA (inštalované)
 • návod na obsluhu - CD
 • kalibračný certifikát

 

Špecifikácie

Napätie DC
Presnosť
0.025 %
Rozsah a rozlíšenie
50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V
Napätie AC
Presnosť
0.4 %(true-rms)
Rozsah a rozlíšenie
50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V
Prúd DC
Presnosť
0.06 %
Rozsah a rozlíšenie
500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A
Prúd AC
Presnosť
0.61 %(true-rms)
Rozsah a rozlíšenie
500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A
Teplota
(bez sondy)
Presnosť
1.0 %
Rozsah a rozlíšenie
-200.0 °C až 1350.0°C (-328.0 °F až 2462.0 °F)
Odpor
Presnosť
0.05 %
Rozsah a rozlíšenie
500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ
Odpor 10 50 Ω (2 vodičové pripojenie)
Presnosť
0.15 % + 20
Rozsah a rozlíšenie
50.000 Ω
Kapacita
Presnosť
1.0 %
Rozsah a rozlíšenie
1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω
Frekvencia
Presnosť
0.005% + 5
Rozsah a rozlíšenie
99.999 Hz,999.99 Hz, 9.9999k Hz, 99.999 kHz, 999.99 kHz
Ďalšie funkcie a vlastnosti
Viacnásobný displej
Áno
True-rms AC
100 kHz
DBV/dBm
Áno
Rozlíšenie na DC mV
1 μV
Megohm rozsah
Do 500 M
Vodivosť
50.00nS
Zvuková signalizácia testu kontinuity
Áno
Prístup k batérii a poistke
Batéria a poistka
Špička
0 μS
Hodiny s uplynutým časom
Áno
Hodiny s časom dňa
Áno
Min-Max-Avg (priemer)
Áno
Frekvencia
Áno
Strieda
0.01 % až 99.99 %
Šírka pulzu
0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms
Hold (pridržanie)
Áno
Izolované optické rozhranie
Áno
Auto/Touch Hold (Automatické/dotykové pridržanie)
Áno
Pamäť údajov
Áno
Zánam do PC
Áno
Záznam intervalov/udalostí
Áno
Pamäť údajov
Až do 10,000 údajov
Odpor Low Ohm (nízkoohmový)
0.001 Ω až 50.000 Ω 10 mA zdroj
LoZ
Áno
Low Pass Filter (dolná priepusť)
Áno
Enviromentálne špecifikácie
Pracovná teplota
  -20 °C až +55 °C
Skladovacia teplota
  -40 °C až +60 °C
Relatívna vlhkosť
  0% až 90% (0 °C - 37 °C)
  0% až 65% (37 °C - 45 °C),
  0 až 45 % (45 °C - 55 °C
Elektromagnetická kompatibilita
  EMC EN6 1326-1
Vibrácie
  Prerušované vibrácie podľa MIL-PRF-28800f Trieda 2
Náraz
  Testované pádom z 1 metra podľa IEC/EN 61010-1 druhé vydanie
Špecifikácie bezpečnosti
Prepäťová kategória
  CAT III 1000 V / CAT IV 600 V safety rated
Schválené
  CSA, UL, TÜV, CE
Mechanické a všeobecné špecifikácie
Napätie nedzi ktoroukoľvek zdierkou a zemou
  Max. 1000V
Rozmery
  222 mm x 102 mm x 60 mm
Hmotnosť
  870.9 g
Životnosť batérie
  100 minimum, 200 hodín v záznamovom móde
Typ batérie
  6 AA alkalické batérie, NEDA 15A IEC LR6