Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

Testo 312-4 - diferenčný tlakomer do 200 hPa

0632 0327

4029547009358

Testo

Vaša cena: 505,00 € bez DPH

606,00 €s DPH

Výroba skončená.  Nie je možné dodať.

Testo 312-4 - diferenčný tlakomer do 200 hPa
  • Zátěžová zkouška a zkouška těsnosti
  • Zkouška provozuschopnosti plynovodů
  • Tlaková zkouška u vodovodů
  • Automatický záznam naměřených hodnot během douhých měření (několik hodin)

Viac detailov

Katalógový list

Testo 312-4 - diferenčný tlakomer do 200 hPa

S elektronickým diferenčním tlakoměrem testo 312-4 můžete provádět všechny nezbytné zkoušky u plynových kotlů a rovněž u vodovodů a plynovodů. Předem nastavené průběhy měření, např. pro zátěžovou zkoušku a zkoušku těsnosti, rovněž pro zkoušku provozuschopnosti u plynovodů, Vám ideálně pomohou při Vaší práci.

Různé směrnice popisují zkoušky, které se provádějí před uvedením vodovodů a plynovodů do provozu. Diferenční tlakoměr testo 312-4 nabízí průběhy měření pro zátěžovou zkoušku, zkoušku těsnosti a také zkoušku provozuschopnosti u plynovodů vzduchem. Navíc umožňuje kontrolu tlaku průtoku a statického tlaku plynu a seřízení tlaku na tryskách u plynových hořáků nebo kotlů.

S diferenčním tlakoměrem testo 312-4 jsou možná tato měření

  • Zkouška těsnosti a zkouška provozuschopnosti po poklesu tlaku u plynovodů podle DVGW-TRGI 2008
  • Zátěžová zkouška u plynovodů podle DVGW-TRGI 2008 s pomocí naší vysokotlaké sondy (možno volitelně objednat)
  • Tlaková zkouška u vodovodů vodou a za pomoci volitelné vysokotlaké sondy podle DIN 1988 (TRWI) a vzduchem podle návodu ZVSHK
  • Tlaková zkouška u odpadních potrubí pomocí naší vysokotlaké sondy (možno volitelně objednat)
  • Kontrola regulátoru tlaku plynu zaznamenávání měřených hodnot po definovaný časový úsek (max. 25 000 naměřených hodnot)
  • Kontrola tlaku na plynové přípojce a tlaku průtoku plynu a seřízení tlaku na tryskách u plynových hořáků a kotlů

Praktické charakteristiky diferenčního tlakoměru

Pro efektivní měření tlaku nabízí tlakoměr testo 312-4 vysoký komfort obsluhy – např. předem nastavenými průběhy měření nebo přehledným zobrazením naměřených hodnot na velkém displeji. Pomocí volitelně objednané rychlotiskárny testo můžete pořídit na místě měření výtisk naměřených dat. Pro přenos dat a jejich vyhodnocení je Vám k dispozici počítačový software EasyHeat, který lze též přiobjednat. Dále se dají k diferenčnímu tlakoměru připojit různé sondy (na objednání) pro různá měření (např. vysokotlaká sonda nebo termočlánková sonda pro měření teploty).

 

Rozsah dodávky:

Diferenční tlakoměr testo 312-4, vč. baterie a výstupního protokolu z výroby.

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

dependent on probe type used

Přesnost

±0.4 °C (-100 do +200 °C)*

±1 °C (Zbývající rozsah)*

Rozlišení

0.01 °C

*Údaje přesnosti platí pouze pro přístroj bez připojené sondy

Difereční tlak (interní senzor)

Měřicí rozsah

0 do 200 hPa

Přesnost

±0.03 hPa (0 do +3 hPa)

±1.5 % z mv (+3.1 do +40 hPa)

±2 hPa nebo ±1 % z celkové hodnoty (41 do +200 hPa)

Rozlišení

0.01 hPa

Měření tlaku (externí sonda)

Měřicí rozsah

0 do 25 bar

Přesnost

±0.6 % z celkové hodnoty (0 do 10 bar)

±0.6 % z celkové hodnoty (>10 do 25 bar)

Rozlišení

10 hPa

Hlavní technická data

Rozměry

219 x 68 x 50 mm

Rozhraní tiskárny

Infračervené rozhraní

Přenost dat

RS232

PC software

Easyheat

Pamět

25,000 měření hodnot

Váha

600 g