Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

HT Instruments PVCHECKs-PRO - Tester solárnych systémov (1500V / 40A)

HV00PVPR

8052870673619

HT Instruments

Vaša cena: 3 840,00 € bez DPH

4 608,00 €s DPH

Výrobca: HT INSTRUMENTS
PVCHECKs-PRO - tester solárnych systémov 

Multifunkčný prístroj PV CHECKs-PRO umožňuje rýchlu a bezpečnú kontrolu na jednoplošných (SF), ako aj na bifaciálnych (BF) fotovoltických systémoch (DC), rovnako ako ovládacích prvkov na pracovných modulov / reťazcov v súlade s normou IEC / EN62446.

Multifunkčný tester pre revízie FV inštalácií do 1500V / 40A schopný vykonať nasledujúce merania:
• Meranie izolácie na FV DC moduloch/reťazcoch/poliach až do 1500V DC (aj pod napätím a s výpočtom PI a DAR)
• Napätie otvoreného obvodu Uoc do 1500 V v súlade s IEC/EN62446
• Skratový prúd Isc do 40A v súlade s IEC/EN62446
• Spojitosť ochranných vodičov prúdom 200mA
• Test polarity
• Funkcia GFL na vyhľadávanie chýb izolácie na stringoch a FV moduloch
• Testy na jednostranných aj bifaciálnych paneloch
• Automatické získanie kalibračnej hodnoty bunky (pomocou vhodných buniek)

Viac detailov

HT Instruments PVCHECKs-PRO - Tester solárnych systémov

Multifunkčný nástroj PVCHECKs-PRO umožňuje rýchle a bezpečné vykonávanie kontrol elektrickej bezpečnosti vyžadovaných pre FV systém (strana DC) a funkčnú kontrolu napätia naprázdno (Uoc) a skratového prúdu (Isc) modulov / stringov tvoriace časti samotného systému v súlade s normou IEC/EN62446.

Pri overovaní elektrickej bezpečnosti predstavuje PVCHECKs-PRO skutočnú inováciu, pretože s funkciou DUAL dokáže vykonať meranie izolácie modulu, stringu alebo celého fotovoltaického poľa bez potreby použitia externého spínača na skratovanie. kladné a záporné terminály.

PVCHECKs-PRO je komplexné testovacie riešenie, ktoré spĺňa normy IEC 62446-1 pre testy kategórie 1.

PVCHECKs-PRO je navrhnutý tak, aby vykonával všetky bezpečnostné merania a overovania fotovoltaických inštalácií v súlade s IEC/EN62446.
Jediným stlačením tlačidla GO vykoná PVCHECKs-PRO všetky testy.
PVCHECKs-PRO schopný postupne testovať všetky reťazce zlučovacieho boxu jediným stlačením GO-klávesy.

PVCHECKs-PRO vykonáva na monofaiálnych (SF), ako aj na bifaciálnych (BF) fotovoltaických systémoch všetky testy vyžadované normou IEC 62446-1 na uvedenie fotovoltaickej inštalácie do prevádzky v automatickom poradí.
Preto jediným stlačením GO-klávesu PVCHECKs-PRO meria a testuje:
- spojitosť vodičov ochranného uzemnenia a/alebo vyrovnania potenciálov, ak sú k dispozícii;
- test polarity;
- test napätia naprázdno Uoc reťazca do 1500V;
- test skratového prúdu Isc reťazca do 40A;
- izolačný odpor jednosmerných obvodov generovaním až 1500 V aj na obvodoch pod napätím.

GFL (Ground Fault Locator) je nová funkcia, ktorú PVCHECKs-PRO vykonáva pri odpovedi na otázku každého technika: Kde je chyba?
Pomocou tejto funkcie prístroj PVCHECKs-PRO indikuje presnú polohu poškodenej izolácie, takže technik môže bez problémov opraviť poškodený komponent, alebo poškodenú izoláciu z dôvodu napr. prenikania vody alebo vlhkosti do spojovacích krabíc FV panelov.
Prístroj meria vstupné napätie a podľa nesymetrie medzi V(+) a V(-) voči zemi detekuje predpokladanú polohu poruchy na stringu.Ako vyžaduje norma IEC 62446-1, PVCHECKs-PRO porovnáva práve namerané hodnoty reťazca Uoc a Isc s predtým nameranými reťazcami tvoriacimi FV inštaláciu, aby sa zabránilo nesúladu napätia a prúdu.

Meraním slnečného žiarenia (potrebný modul SOLAR03) a teploty FV modulu môže PVCHECKs-PRO extrapolovať Uoc a Isc na STC (štandardné testovacie podmienky: 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5) a porovnať ich s poskytnutými nominálnymi hodnotami od výrobcu modulu.
V internej databáze sú už uložené najbežnejšie moduly a je možné pridať ďalšie moduly.
Nakoniec PVCHECKs-PRO poskytne pozitívny alebo negatívny výsledok (OK / No OK) merania.

Izolačný odpor DC sa vykonáva podľa IEC 62446-1 skúšobnej metódy 1.
Potom sa vykonajú dva testy:
prvý test medzi záporným pólom a uzemnením nasledovaný druhým testom medzi kladným pólom a uzemnením, pričom sa vylúči použitie akejkoľvek skratovej spínacej skrinky (*)

(*) Podľa IEC 62446-1 by si skúšobná metóda 2 na testovanie izolačného odporu vyžadovala použitie skratovej spínacej skrinky.

Multifunkčný tester pre revízie FV inštalácií 1500V / 40A
• Meranie izolácie na FV paneloch/stringoch/poliach až do 1500VDC (s výpočtom PI a DAR)
• Napätie naprázdno Uoc do 1500 V v súlade s IEC/EN62446
• Skratový prúd Isc až 40A v súlade s IEC/EN62446
• Spojitosť ochranných vodičov s 200mA
• Test polarity
• Funkcia GFL pre vyhľadávanie chýb na stringoch a FV paneloch
• Testy na bežných jednostranných ale aj bifaciálnych paneloch
• Automatické získanie kalibračnej hodnoty bunky (pomocou vhodných buniek)


PVCHECKsPRO dokáže s voliteľným príslušenstvom merať aj bifaciálne panely.
Bifaciálne panely sú schopné absorbovať slnečné žiarenie nielen z jednej, ale aj z druhej strany.
To znamená, že môžu využívať odrazené slnečné žiarenie od povrchu, na ktorom sú umiestnené.
Bifaciálne panely majú obvykle vyšší koeficient účinnosti na jednotku plochy ako klasické monofaciálne panely.
Bifaciálne panely môžu využívať svetlo, ktoré prechádza cez panel a odráža sa odspodu.
Na meranie účinnosti týchto panelov je potrebné merať ako svetlo dopadajúce na hornú stranu panelu, tak svetlo prechádzajúce cez panel zospodu.
To znamená, že je potrebné merať ako priame slnečné žiarenie, tak odrazené svetlo z okolia, ktoré dopadá na spodnú stranu panelu.
Pri meraní bifaciálnych panelov je nutné použiť tri referenčné panely HT305 jeden na predný povrch panelu (F), druhý na hornú zadnú časť (BH=BackHigh) a tretí na spodnú zadnú časť (BL=BackLow).FUNKCIE

 • Bezpečnostný TEST inštalácie FV
 • Meranie kontinuity 200mA
 • Meranie izolačného stavu 250, 500, 1000V a 1500V DC
 • DC napätie: 3 - 1500 V
 • AC napätie: 3 - 1000 V
 • DC prúd: 0.10 - 40.00 A
 • Test Áno / NIE
 • Meranie napätia naprázdno do 1500 V DC
 • Meranie skratového prúdu 40 A DC
 • Meranie teploty pomocou voliteľnej sondy PT305 (Pt1000)
 • Meranie slnečného žiarenia [0 ÷ 1400 W/m2] s voliteľným modulom SOLAR-03 a referenčnou bunkou HT305
 • Mechanický sklonomer na detekciu slnečného žiarenia a uhla dopadu
 • Porovnanie so štandardnými podmienkami (STC 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5)
 • Výsledok skúšky: OK / NIE OK
 • Databáza umožňuje spravovať maximálne 64 FV modulov, a predvolený modulu (neupraviteľný a nevymazateľný), ktorý možno použiť ako referenčný prípad, keď nie sú dostupné žiadne informácie o type testovaného modulu.
 • Vnútorná pamäť na ukladanie 999 dát
 • Optický (izolovaný) / USB / WiFi pre pripojenie k PC
 • BlueTooth pre jednotku SOLAR 03 (až 5 jednotiek)
 • Napoveda (pomocník) na displeji
ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
 • KIT4PRO15 : Sada 2 káblov od banánov do krokosvorky, dĺžka 3 m
 • KITPCMC4 :  Sada 2 Multi-Kontaktných vodičov pre MC4 konektory
 • HT4004 :  Štandardné kliešte DC do 100A
 • C2006 : Optický/USB kábel C2006 a stiahnuteľný softvér TopView
 • SP-510 : Sada popruhov na prevesenie nástroja cez rameno
 • VA507 : plastový kufor pre prístroj s logom HT
 • Nabíjateľné akumulátory NiMH AA 6ks
 • Externá nabíjačka na 6 akumulátorov
 • Stručná príručka používateľa
 • ISO9000 kalibračný certifikát
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
 • SOLAR-03 : Vzdialená jednotka (datalogger) na meranie intenzity žiarenia / teploty
 • HT305 : Referenčný FV panel na meranie intenzity slnečného žiarenia
 • PT305 : Pt1000 sonda na meranie teploty FV panelov
 • M304 : mechanický sklonomer na detekciu uhla dopadu slnečného žiarenia
 • SP-0400 : Sada popruhov na nosenie prístroja na krku
 • KITPVPROEXT20 : Sada 2 predlžovacích káblov s dĺžkou 20 m
 • Remienok s magnetickou koncovkou

NORMY

Bezpečnosť prístroja: IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030, IEC/EN61010-2-033, IEC/EN61010-2-034
EMC: IEC/EN61326-1, IEC/EN61326-2-2
Bezpečnosť meracieho príslušenstva: IEC/EN61010-031
Rozmery: IEC/EN62446,IEC/EN60891, IECEN60904-1-2 (IVCK),
IEC/EN61557-1, IEC/EN61557-2 (MOhm),
IEC/EN61557-4 (Rpe)
Izolácia: dvojitá izolácia
Úroveň znečistenia: 2
Kategória merania: CAT III 1000VAC, CAT III 1500VDC proti zemi,
Max 1000V AC, 1500V DC medzi vstupmiVŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Displej, pamäť a PC rozhranie

Typ displeja: LCD 240x240px, s podsvietením
Uložené údaje: maximálne 999
Interná databáza: max 64 FV modulov
Rozhranie PC: optické/USB a WiFi
Rozhranie so SOLAR03: Bluetooth pripojenie (až 100 m vo voľnom priestore)

Napájanie: 6x1,5V alkalické typu AA LR06, alebo 6x1,2V dobíjacie batérie NiMH typ AA LR06
Indikácia slabej batérie: symbol na displeji
Výdrž batérie (@Temp = 20 °C):
- RPE: >500 testov (RPE ≥ 0,1 Ohm)
- GFL, MOhm: >500 testov (Riso≥1kOhmxVTest)
- IVCK: >500 testov (bez SOLAR03)
Automatické vypnutie: po 5 minútach nečinnosti

Mechanické vlastnosti:
Rozmery (D x Š x V): 235 x 165 x 75 mm
Hmotnosť (vrátane batérií): 1,2 kg
Mechanické krytie: IP40