Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

PU 298 - tester zváračiek

Metra Blansko

Vaša cena: 668,00 € bez DPH

801,60 €s DPH

Výrobca: Metra
PU-298
Popis: Prístroj pre revízie zváracích zariadení
Prístroj PU298 je určený na kontrolu zváracích zariadení podľa EN 60974-4.

Viac detailov

Katalógový list

Prístroj PU 298 je určený ku kontrole zváracích zariadení ppodľa EN 60974-4.

Prístrojom PU298 je možné merať:
- napätie U1M (efektívna hodnota) vstupný odpor voltmetra je 1MΩ
- napätie naprázdno (efektívna aj špičková hodnota) U0, U0P  
- unikajúci prúd zváracieho obvodu IWP

PU298 je skonštruovaný v plastovom kufríku. K prístroji je možné pripojiť aj trojfázový adaptér PD294. Z klávesnice prístroja je možné spustiť všetky merania, ktoré umožňuje PD294
(fázové napätia, prúdy, činné a zdanlivé výkony, účiníky, unikajúce prúdy I∆, IPE a dotykový prúd IF). Namerané hodnoty, zobrazené na displeji, je možné ukladať do pamäte a prenášať do PC k ďalšiemu spracovaniu. Pre pripojenie k meranému objektu slúžia dve bezpečnostné zdierky.