Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Testo 480 - prístroj na meranie klímy

0563 4800

Testo

Vaša cena: 1 012,00 € bez DPH

1 214,40 €s DPH

Testo 480 - prístroj na meranie klímy

Meranie prúdenia vo ventilačnom kanáli, meranie teploty v laboratóriu, meranie vlhkosti vo výrobných procesoch, meranie diferenčného tlaku v čistých priestoroch: testo 480 so svojimi voliteľnými sondami meria, analyzuje a dokumentuje tieto a mnoho ďalších parametrov.

Viac detailov

Testo 480 - prístroj na meranie klímy

 • Presné digitálne sondy testo 480 (voliteľné) umožňujú meranie: prúdenia, teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, stupeň turbulencie, vyžarovaného tepla, CO2, intenzity osvetlenia, PMV / PPD, index WBGT a pomocou veľmi presného integrovaného senzora tiež diferenčný tlak
 • Vyhodnotenie a dokumentácia: na plne farebnom displeji, pomocou tlačiarne alebo profesionálneho počítačového softvéru, ktorý je súčasťou dodávky
 • Inteligentná koncepcia kalibrácie
 • Vhodný pre Vaše každodenné úlohy v oblasti klimatizácie a ventilácie

S testo 480 meriate, analyzujete a dokumentuje všetky rozhodujúce parametre klímy s jediným prístrojom. Testo 480 sa vyznačuje predovšetkým presnosťou a funkciami orientovanými na prax vrátane spracovania pomocou softvéru.

Prístroj na meranie klímy testo 480 pomáha znalcom, expertom, prevádzkovateľom technických služieb alebo servisným technikom v oblasti klimatizácie a ventilácie. Merania ako napr. nastavenie vzduchotechnických zariadení v kancelárskych, obytných a priemyselných budovách podľa požadovanej normy možno vykonať rýchlo a efektívne.

Parametre dôležité pre kvalitu Vašich výrobných a spracovateľských procesov skontrolujete s testo 480 spoľahlivo a presne.

Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach použitia? Prečítajte si viac v záložke "Aplikácia".

Chytrá koncepcia prístroja na meranie klímy testo 480

Veľmi presný senzor tlaku diferenciálu na meranie s Pitotovou trubicou a pre kontrolu filtrov, príp. na sledovanie čistých priestorov je už v testo 480 integrovaný. Veľký výber presných digitálnych sond (voliteľné) Vám navyše umožní tieto merania:
 • Prúdenie a objemový prietok (taktiež meranie odtahu z laboratórií)
 • Teplota
 • Vlhkosť
 • Tlak (diferenčný a absolútny tlak)
 • CO2
 • Intenzita osvetlenia
 • PMV/PPD
 • Vyžarované teplo
 • Stupeň turbulencie
 • Index WBGT
Vybavte si prístroj na meranie klímy testo 480 podľa svojho želania: voliteľnými sondami alebo ďalším príslušenstvom ako je IR rýchlotlačiareň Testo. Vďaka flexibilite systému sond a príslušenstva sa môžete kedykoľvek dovybaviť, keď budete chcieť merať ďalšie parametre.

Špičková technológia pre profesionálnych technikov klimatizácií a expertov

Prístroj na meranie klímy testo 480 sme vyvinuli, aby sme Vám uľahčili Vašu každodennú prax: zmeriate všetky parametre dôležité pre klímu pomocou jedného prístroja, vykonáte dlhodobé merania - s pamäťou až 60 mil. nameraných hodnôt - a necháte sa integrovanými programami viesť krok za krokom meraniami podľa noriem:
 • Sieťové merania vzduchotechniky podľa EN 12599
 • Meranie stupňa turbulencie podľa EN 13779
 • Meranie PMV/PPD podľa ISO 7730
 • Meranie WBGT podľa ISO 7243 príp. DIN 33403

Počítačový software „Easy Climate“

Výsledky meraní môžete cez USB kábel prenášať priamo do počítača a pomocou softvéru "EasyClimate", ktorý je súčasťou dodávky, je celkom jednoducho znázorniť, vyhodnotiť a dokumentovať. Špeciálne vyvinutý designer protokolu Vám umožní vytvárať protokoly podľa želania zákazníka. V prípade potreby môžete výsledky meraní taktiež vytlačiť priamo na mieste pomocou rýchlotlačiarne TEST, ktorú si môžete voliteľne priobjednať.

Digitálne sondy a inteligentné koncepcie kalibrácie

S digitálnymi sondami testo (voliteľné) profitujete z veľmi presných výsledkov merania, pretože odpadá neistota merania meracieho prístroja. Navyše môžete kalibračné odchýlky, ktoré sú pri kalibrácii evidované, v digitálnej sonde uložiť. Pri meraní sa tieto odchýlky automaticky započítajú. Dostanete tým zobrazenie nulovej chyby. Sondy meradlu testo 480 hlási, akonáhle má dôjsť k ďalšej kalibrácii. Digitálne sondy sa dajú kalibrovať bez ručného prístroja - prístroj tak zostáva priebežne v prevádzke.

Presný senzor diferenčného tlaku s meracím rozsahom -100 ... +100 hPa je už v prístroji testo 480 integrovaný, navyše môžete pripojiť až tri voliteľné digitálne sondy a dve teplotné sondy (termočlánok typu K).


Rozsah dodávky

Prístroj na meranie klímy testo 480 vrátane integrovaného senzoru diferenčného tlaku, počítačový software „EasyClimate“, sieťový zdroj, USB kábel a výstupný protokol z výroby.

Pozor: pripojitelné sondy a dalšie príslušenstvo nie sú súčasťou dodávky a musia byť objednané zvlášť.

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-200 do +1370 °C

Přesnost

±(0,3 °C + 0,1 % z mv)

Rozlišení

0,1 °C

Vlhkostní kapacitní senzor

Měřicí rozsah

0 do 100 %rF

Rozlišení

0,1 %rF

Lopatkový anenometr

Měřicí rozsah

0,6 do +50 m/s (Vrtulková sonda Ø 16 mm)

0,1 do +15 m/s (Vrtulková sonda Ø 100 mm)

Rozlišení

0,1 m/s (Vrtulková sonda Ø 16 mm)

0,01 m/s (Vrtulková sonda Ø 100 mm)

Žhavený drátek

Měřicí rozsah

0 do +20 m/s

Rozlišení

0,01 m/s

Měření CO2

Měřicí rozsah

0 do 10000 ppm CO₂

Rozlišení

1 ppm CO₂

Komfortní

Měřicí rozsah

0 do +5 m/s

Rozlišení

0,01 m/s

Piezoodporový senzor tlaku

Měřicí rozsah

-100 do +100 hPa

Přesnost

±(0,3 pa + 1 % z mv) (0 do +25 hPa)

±(0,1 hPa + 1,5 % z mv) (+25,001 do +100 hPa)

Rozlišení

0,001 hPa

Osvit - křemíková fotodioda

Měřicí rozsah

0 do 100000 lux

Rozlišení

1 lux

Absolutní tlak (vnitřní senzor a externí sonda)

Měřicí rozsah

700 do 1100 hPa

Přesnost

±3 hPa

Rozlišení

0,1 hPa

Hlavní technická data

Provozní teplota

0 do +40 °C

Třída ochrany

IP30

Připojitelné sondy

2 x teplota TC Type K, 1 x diferenční tlak  (interní), 3 x digital

EU-/EG-směřnice

2004/108/EG

Životnost baterie

Přibližně 17 hodin (přístroj bez připojených sond, s 50 % jasem displeje)

Funkce zobrazení

Barevný grafický displej

Napájecí zdroj

Akumulátor, síťový zdroj pro dlouhodobé měření a nabíjení aku

Přenost dat

USB kabel nebo SD karta

Pamět

60 000 000 měření hodnot

Skladovací teplota

-20 do +60 °C

Váha

435 g

Pt100

Měřicí rozsah

-100 do +400 °C

Rozlišení

0,01 °C