Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

Testo 435-4 - multifunkčný merací prístroj

0563 4354

4029547004162

Testo

Vaša cena: 920,00 € bez DPH

1 104,00 €s DPH

Testo 435-4 - multifunkčný merací prístroj
  • vrátane senzoru diferenčného tlaku na meranie s Pitotovou trubicou alebo na kontrolu filtrov
  • V ponuke ďalšie voliteľné sondy (napríklad anemometer, vlhkostné sondy, sonda lux a sonda na meranie stupňa turbulencie) pre najrôznejšie účely merania
  • Vrátane počítačového softvéru pre analýzu a dokumentáciu nameraných dát

Viac detailov

Testo 435-4 - multifunkčný merací prístroj

S multifunkčným meracím prístrojom testo 435-4 vykonáte všetky merania, ktorá potrebujete na nastavenie ventilačných a klimatizačných zariadení a na posúdenie kvality vzduchu v miestnostiach. Senzor diferenčného tlaku na meranie s Pitotovou trubicou a na kontrolu filtrov je v testo 435-4 integrovaný. Okrem toho máte na výber z rozsiahlej ponuky voliteľných sond.

Multifunkčný merací prístroj Vám umožní najrôznejšie merania, ktorá Vám pomôžu pri nastavovaní a kontrole ventilačných a klimatizačných zariadení a tiež pri posudzovaní kvality vzduchu v miestnostiach. Od meracieho prístroja testo 435-2 sa pritom líši integrovaným senzorom diferenčného tlaku na meranie prúdenia pomocou trubice, prípadne na kontrolu filtrov.


Multifunkčný merací prístroj testo 435-4 ponúka tieto výhody

Všeobecne všestranný prístroj testo 435-4 ovláda veľký počet meraní - počnúc teplotou vzduchu cez prúdenie, objemový prietok a vlhkosť až po intenzitu osvetlenia (lux). Avšak ktoré merania vo Vašej praxi sú potrebné a ktoré nie, to viete len Vy. A preto Vy rozhodnete, ako má byť Váš merací prístroj vybavený: máte na výber najrôznejšie voliteľné sondy.

Merací prístroj naviac nie je kompatibilný iba s násuvnými sondami, ale tiež s rádiovými sondami. Ak vybavíte testo 435-4 rádiovým modulom, ktorý je voliteľne na objednanie, bude merací prístroj prijímať hodnoty až z troch rádiových sond na vzdialenosť max. 20 metrov vo voľnom priestore. Sú tak jednoducho možné merania aj na ťažko prístupných miestach.

Servisný kufor, ktorý je možné priobjednať, vám ponúka miesto pre prístroj na meranie klímy a Váš celý sortiment sond.

Multifunkčný merací prístroj testo 435-4 pracuje efektívne, bez toho aby musel byť vopred zložito naprogramovaný:

Menu závislé na pripojenej sonde a voliteľné užívateľské profily pre bežné praktické aplikácie "merania v kanáli" a "merania IAQ" umožňujú jednoduché zaobchádzanie. Pamäť meracieho prístroja pojme až 10 000 nameraných hodnôt. Dáta možno úplne jednoducho pretiahnuť do počítača pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou dodávky. Archiváciu a dokumentáciu nameraných dát a meracích programov (napr. "Meranie v kanáli") máte k dispozícii počítačový softvér, ktorý je tiež súčasťou dodávky. Špeciálne protokoly merania prezentujú Vášmu zákazníkovi dáta z meraní v kanáli, z dlhodobého merania a z merania stupňa turbulencie. Okrem toho môžete v prípade potreby na mieste vyhotoviť výtlačok protokolu - pomocou rýchlotlačiarne testo, ktorú si môžete priobjednať.

Veľký, podsvietený displej zabezpečuje jednoduché odčítanie nameraných hodnôt aj pri zlých svetelných podmienkach. Navyše je zobrazovaná vzdialenosť rosného bodu, hodnoty min., max. a priemerná hodnota. Robustné puzdro spoľahlivo chráni merací prístroj testo 435-4 pred nárazmi.

Rozsah dodávky:

Multifunkčný merací prístroj testo 435-4 vrátane integrovaného senzora diferenčného tlaku, pamäť nameraných hodnôt, počítačový softvér, USB kábel, výstupný protokol z výroby a batérie.

Pozor: Prístroj sám o sebe meria iba diferenčný tlak. Na meranie ďalších parametrov vyžaduje merací prístroj minimálne jednu sondu - tá nie je súčasťou dodávky.