Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

P1102-AND - aMESM PRO aplikácia pre Android

Metrel

Vaša cena: 80,00 € bez DPH

96,00 €s DPH

Výrobca: Metrel
P 1102-AND - aMESM PRO aplikácia pre Android (Licencia)

Viac detailov

Metrel P1102-AND - aMESM PRO aplikácia pre Android (Licencia)

aMESM je pokročilý nástroj na testovanie bezpečnosti elektrickej inštalácie pre zariadenia so systémom Android. Umožňuje rýchlu a jednoduchú správu dát testovaných inštalácií, ako aj rýchly prehľad o už vykonaných testoch. Aplikácia umožňuje používateľovi odoslať výsledky do hlavnej kancelárie pred opustením testovacieho miesta a zadávať a ukladať údaje do testovacieho prístroja pomocou klávesnice smartfónu.
Umožňuje vytvorenie databázy zákazníckych a testovacích miest, ako aj pridávanie textu a obrázkov, videí alebo hlasových záznamov na konkrétnu pozíciu v štruktúre testu.
Všetky tieto funkcie umožňujú užívateľovi rýchlejšiu a jednoduchšiu manipuláciu s dátami.

Aplikácia je na stiahnutie z Android Marketu cez Google Play.
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.metrel.amesm

Pre plnohodnotnú aplikáciu je potrebná špeciálna licencia.
Licencia pre aMESM aplikáciu Android (aktivačný kód sa generuje pre konkrétne výrobné číslo meracieho prístroja).

PODPOROVANÉ PRÍSTROJE:
- MI 3155 EurotestXD
- MI 3152 EurotestXC
- MI 3152H EurotestXC 2,5 kV
- MI 3102 BT EurotestXE
- MI 3102H BT EurotestXE 2,5 kV
- MI 3125 BT EurotestCOMBO
- MI 3100 SE EurotestEASI
- MI 3360 OmegaPAT/GT
- MI 3394 CE MultiTesterXA (iba skenovanie QR kódov)
- MI 3325 MultiServicerXD (iba skenovanie QR kódov)

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
• Kompletná databáza testovaných inštalácií na jednom mieste;
• Jednoduché zadávanie údajov;
• Projekty je možné ukladať na váš schránkový účet;
• Odoslanie údajov do hlavnej kancelárie pred opustením testovacieho miesta;
• Prehľad parametrov testovania.
• Pridávanie textových, obrázkových, video alebo hlasových záznamov k výsledkom testovania.
• Vytvorenie databázy zákazníkov a testovacích miest.