Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

ILLKO I-LEAK 400 - Trojfázový adaptér (32A/4P)

IL1044

ILLKO

Vaša cena: 359,50 € bez DPH

431,40 €s DPH

Výrobca: ILLKO

Digitálny merací prístroj na meranie unikajúcich prúdov trojfázových spotrebičov s pohyblivým prívodom. Pre 4 vodičovú sieť so zásuvkou 32A (bez vodiča N).

Viac detailov

ILLKO I-LEAK 400 - Trojfázový adaptér (32A/4P)

Digitálny merací prístroj na meranie unikajúcich prúdov trojfázových spotrebičov s pohyblivým prívodom. Pre 4 vodičovú sieť so zásuvkou 32A (bez vodiča N).

Funkcie a vlastnosti prístroja:

Meranie:
- rozdielový unikajúci prúd trojfázových spotrebičov s pohyblivým prívodom
- prúd ochranným vodičom trojfázových spotrebičov s pohyblivým prívodom

 Ďalšie vlastnosti:
- grafický OLED displej
- funkcia HOLD - zablokovanie nameranej hodnoty na displeji
- zobrazenie maximálnej nameranej hodnoty
- zobrazenie nameranej hodnoty vo forme čiarového kódu - na načítanie do prístrojov REVEXmax alebo MDtest pomocou čítačky čiarového kódu

 Čo je unikajúci prúd?

- Unikajúci prúd tečie medzi vzájomne izolovanými časťami spotrebiča (napríklad medzi sieťovou a prístupnou časťou). 
- Veľkosť unikajúceho prúdu ovplyvňuje predovšetkým stav izolácie medzi vzájomne izolovanými časťami spotrebiča, ale aj kapacitné a indukčné väzby medzi týmito časťami.  
- Meraním unikajúceho (dotykového) prúdu sa zisťuje, aký prúd by pretekal telom človeka dotýkajúceho sa prístupných (neživých) častí spotrebiča triedy II. U spotrebičov triedy I by zmeraný unikajúci prúd pretekal ľudským telom po prerušení ochranného vodiča.

Upozornenie: prístroj smie byť používaný iba k výrobcom zamýšľanému účelu, tj meranie unikajúcich prúdov trojfázových spotrebičov. Je zakázané ho používať ako predlžovaciu šnúru.


Unikajúci prúd - priama metóda (prúd prechádzajúci ochranným vodičom)

 Rozsah merania/rozlíšenia

 0,00 mA ÷ 9,99 mA / 0,01 mA
 10,0 mA ÷ 100,0 mA / 0,1 mA

 Základná neistota merania  ±(2 % z MH + 3 D)*
 Frekvenčná charakteristika meracieho obvodu  podľa ČSN EN 61557-16


Unikajúci prúd - rozdielová metóda

 Rozsah merania/rozlíšenia  0,00 mA ÷ 9,99 mA / 0,01 mA
 10,0 mA ÷ 100,0 mA / 0,1 mA
 Základná neistota merania  ±(2 % MH + 3 D + X)* (0,00-9,99 mA)
 ±(2 % MH + 2 D + Y)* (10,0-100,0 mA)
 Frekvenčná charakteristika meracieho obvodu  podľa ČSN EN 61557-16

X = S (0,0015 IΔ + 0,0015) [D]
Y = S (0,0001 IΔ + 0,001) [D]
kde S je zdanlivý príkon meraného spotrebiča [VA] a IΔ je zobrazený unikajúci prúd [mA]

*MH - meraná hodnota, D - digit

Všeobecne:

 Napájanie - pracovné podmienky  400 V ± 10 % / 50 Hz ± 1 % alebo 60 Hz ± 1 %
 Displej  grafický OLED
 Trieda ochrany  II (dvojitá izolácia)
 Prepäťová kategória  CAT II / 300 V
 Stupeň znečistenia  2
 Krytie  IP 20
 Rozmery plastovej skrinky  150 x 80 x 60 mm
 Celková dĺžka vrátane zástrčky a zásuvky  cca 2 m
 Hmotnosť  cca 1,55 kg
 Pracovná teplota a vlhkosť  0 ÷ 40 °C, max 75% pri 23 °C bez kondenzácie
 Nadmorská výška  max. 2 000 m
 Prechádzajúci prúd  max. 32 A (max. 10 minút)
 Pripojenie meraného spotrebiča  trojfázová, 4 kolíková zásuvka, 32 A (bez vodiča N)
 Vlastná spotreba  max. 25 mA (napájané z meraného napätia)


Rozsah dodávky:

  • Prístroj I-LEAK 400, 32A/4P
  • Návod na používanie
  • Kalibračný list
  • Záručný list
  • Kartónová krabica