Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Testo 350 - analyzačný box pre systém analýzy spalín

0632 3510

Testo

Vaša cena: 1 170,00 € bez DPH

1 404,00 €s DPH

Testo 350 - analyzačný box pre systém analýzy spalín

 • Rozšírenie meracieho rozsahu umožňuje neobmedzené merania aj pri vysokých koncentráciách plynov
 • Jednoduchá výmena senzorov a rýchly prístup k opotrebovávaným dielom
 • Uzatvorené puzdro s integrovanou ochranou proti nárazu umožňuje používanie v hrubom prostredí
 • Automatické spracovanie meracími programami počas dlhšieho časového obdobia

Viac detailov

Testo 350 - analyzačný box pre systém analýzy spalín

Analyzátor spalín testo 350 spĺňa najvyššie nároky v priemyselnom meraní emisií: v praxi, deň čo deň, presvedčí ľahká manipulácia, precízna meracia technika a robustné prevedenie. Analyzačný box môže byť osadený až šiestimi senzormi. Z toho je päť senzorov voliteľných, takže si môžete ľubovoľne vybrať medzi senzormi  CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy alebo CO2.

Optimálny pre profesionálnu analýzu spalín a priemyselné meranie emisií: analyzátor spalín testo 350 spĺňa mnohotvárne meracie a analyzačné zadanie, dlhodobo presvedčí dizajnom vhodným pre priemysel a je vhodný aj pre komplexné snímanie dát.

Analyzátor spalín testo 350, to sú dve jednotky

 • S riadiacou jednotkou testo 350 s prehľadným grafickým displejom ovládate meranie emisií. Obsluha je úplne jednoduchá: v menu sú na výber aplikácie horák, plynová turbína, motory a aplikácie definované užívateľom. Pokyny na displeji Vás navigujú požadovaným merania a zjednodušujú pracovné kroky až ku spusteniu meraní - riadiaca jednotka Vám tak šetrí čas a námahu. S riadiacou jednotkou navyše môžete diaľkovo ovládať analyzačný box aj pri priestorovom oddelení od dymovodu a miesta nastavenia - to sa obzvlášť odporúča pri meraní emisií u veľkých zariadení.
 • Analyzačný box testo 350 potrebujete pre meranie emisií, pretože obsahuje kompletnú senzoriku a elektroniku. Štandardne obsahuje analyzačný box testo 350 senzor O2, avšak pre uvedenie do prevádzky musí byť zapojený minimálne jeden ďalší senzor (možnosť prevádzkovania maximálne so 6 senzormi). Pri pripájaní voliteľných snímačov si môžete vybrať medzi senzormi CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S alebo CxHy.
 • Rozšírenie meracieho rozsahu umožňuje neobmedzené merania aj pri vysokých koncentráciách plynov. Na ochranu senzoriky sa pri neočakávane vysokých koncentráciách automaticky aktivuje rozšírenie meracieho rozsahu (riedenie). Merací rozsah zvoleného senzora je možné rozšíriť o určitý faktor. Úpravňa plynu (peltier) zaisťuje automatický odvod kondenzátu pri dlhodobých meraniach. Servisný kryt na spodnej strane prístroja umožňuje rýchly prístup ku všetkým dôležitým servisným a opotrebovávaným dielom ako čerpadlo a filter, ktoré si užívateľ môže vyčistiť alebo vymeniť. Testo 350 je navyše vybavené početnými diagnostickými funkciami prístroja. Hlásenia prístroja sú uvádzané v nekódovanom texte a sú tak ľahko zrozumiteľné. Aktuálny stav analyzátora spalín je zobrazovaný stále.
 • Analyzačný box sa dá ovládať kontrolnou jednotkou, avšak môže byť obsluhovaný aj v priamom prepojení s počítačom alebo notebookom (cez USB, Bluetooth® 2.0 alebo CANCase). Po naprogramovaní môže analyzačný box samostatne merať a ukladať výsledky. Okrem toho je možný prenos nameraných dát z analyzačného boxu do riadiacej jednotky.

Priemyslové meranie emisií s analyzátorom spalín testo 350

Analyzátor spalín testo 350 bol vyvinutý špeciálne pre požiadavky praxe v priemyselnom meraní emisií. V záložke Aplikácia sa dozviete viac o:
 • Měření emisí u průmyslových motorů
 • Měření emisí u hořáků
 • Měření emisí u plynových turbín
 • Měření emisí v tepelných procesech
 

Rozsah dodávky

Analyzačný box testo 350, osadený senzorom O2 vrátane senzoru diferenčného tlaku, vstup pre teplotný snímač typ K NiCr-Ni a typ S, Pt10Rh-Pt, pripojenie zbernice TEST, akumulátor, integrované čidlo nasávaného vzduchu (NTC), vstup pre trigger, dátová pamäť, rozhranie USB.

NTC

Měřicí rozsah

-20 do +50 °C

Přesnost

±0,2 °C (-10 do +50 °C)

Rozlišení

0,1 °C (-20 do +50 °C)

Sonda okolní teploty

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-200 do +1370 °C

Přesnost

±0,4 °C (-100 do +200 °C)

±1 °C (-200 do -100,1 °C)

±1 °C (200,1 do +1370 °C)

Rozlišení

0,1 °C (-200 do +1370 °C)

Typ S (Pt10Rh-Pt)

Měřicí rozsah

0 do +1760 °C

Přesnost

±1 °C (0 do +1760 °C)

Rozlišení

0,1 °C (0 do +1760 °C)

Difereční tlak

Měřicí rozsah

-40 do +40 hPa

-200 do +200 hPa

Přesnost

±1,5 % z mv (-40 do -3 hPa)

±1,5 % z mv (+3 do +40 hPa)

±0,03 hPa (-2,99 do +2,99 hPa)

±1,5 % z mv (-200 do -50 hPa)

±1,5 % z mv (+50 do +200 hPa)

±0,5 hPa (-49,9 do +49,9 hPa)

Rozlišení

0,01 hPa (-40 do +40 hPa)

0,1 hPa (-200 do +200 hPa)

Absolutní tlak

Měřicí rozsah

600 do +1150 hPa

Přesnost

±10 hPa

Rozlišení

1 hPa

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do +25 vol.%

Přesnost

±0,8% z k.h. (0 do +25 vol.%)

Rozlišení

0,01 vol.% (0 do +25 vol.%)

Doba odezvy

20 s (t95)

Měření CO (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do +10000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+200 do +2000 ppm)

±10 % z mv (+2001 do +10000 ppm)

±10 ppm (0 do +199 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +10000 ppm)

Doba odezvy

40 s

Zobrazení H₂ pouze jako indikátor

Měření CO low (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +500 ppm)

±2 ppm (0 do +39,9 ppm)

Rozlišení

0,1 ppm (0 do +500 ppm)

Doba odezvy

40 s

Zobrazení H₂ pouze jako indikátor

NO měření

Měřicí rozsah

0 do +4000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +1999 ppm)

±10 % z mv (+2000 do +4000 ppm)

±5 ppm (0 do +99 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +4000 ppm)

Doba odezvy

30 s

NO low měření

Měřicí rozsah

0 do +300 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +300 ppm)

±2 ppm (0 do +39,9 ppm)

Rozlišení

±0,1 ppm (0 do +300 ppm)

Doba odezvy

30 s

NO2 měření

Měřicí rozsah

0 do +500 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +500 ppm)

±5 ppm (0 do +99,9 ppm)

Rozlišení

0,1 ppm (0 do +500 ppm)

Doba odezvy

40 s

SO2 měření

Měřicí rozsah

0 do +5000 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+100 do +2000 ppm)

±10 % z mv (+2001 do +5000 ppm)

±5 ppm (0 do +99 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do +5000 ppm)

Doba odezvy

30 s

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do +120 %

Přesnost

0,1 % (0 do +120 %)

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do +99,9 %

Rozlišení

0,1 % (0 do +99,9 %)

Kalkulace rosného bodu spalin

Měřicí rozsah

0 do +99,9 °Ctd

Přesnost

0,1 °Ctd (0 do +99,9 °Ctd)

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max

Přesnost

Vypočteno z O₂ ±0,2 vol.%

Rozlišení

0,01 vol.%

H2S2 měření (infačervené)

Měřicí rozsah

0 do +300 ppm

Přesnost

±5 % z mv (+40 do +300 ppm)

±2 ppm (0 do +39,9 ppm)

Rozlišení

0,1 ppm (0 do +300 ppm)

Doba odezvy

35 s

CO2 měření (infračervené)

Měřicí rozsah

0 do +50 vol.%

Přesnost

±0,3 vol.% + 1 % z mv (0 do 25 vol.%)

±0,5 vol.% + 1,5 % z mv (>25 do 50 vol.%)

Rozlišení

0,01 vol.% (0 do 25 vol.%)

0,1 vol.% (> 25 vol.%)

Doba odezvy

10 s

Rychlost proudění

Měřicí rozsah

0 do +40 m/s

Rozlišení

0,1 m/s (0 do +40 m/s)

Methan

Měřicí rozsah

100 do 40000 ppm

2 % + (2 x mv methanu)

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

1

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Propan

Měřicí rozsah

100 do 21000 ppm

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Min. požadavek O2

2 % + (5 x mv propanu)

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

1,5

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Butan

Měřicí rozsah

100 do 18000 ppm

Přesnost

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % z mv (> 4000 ppm)

Rozlišení

10 ppm

Min. požadavek O2

2 % + (6,5 x mv butanu)

Doba odezvy

< 40 s

Faktor odezvy

2

Musí být zachována spodní hranice výbušnosti.
Senzor HC je z výroby kalibrován na metan. Je možné jej uživatelem překalibrovat na jiný druh plynu (propan nebo butan).

Hlavní technická data

Váha

4800 g

Rozměry

330 x 128 x 438 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Pouzdro

ABS

Třída ochrany

IP40

Product colour

Black

Připojitelné sondy

1 x combustion air temperature probe; 1 x flue gas probe; 1 x temperature probe; 1 x differential pressure

Typ baterie

lithiové baterie

Životnost baterie

5 hod.

Napájecí zdroj

síťový zdroj AC 90V ... 260V (47 ...65 Hz)

Vstupní napětí

11V ... 40V

Vypočítání rosného bud

0 °Ctd; 99 °Ctd

Max. prach

20 prach ve spalinách

Max. neg. press./flue gas

-300 mbar

Max. pos. press./flue gas

50 mbar

Výstup

napětí 5...12 V (vzestupná nebo sestupná hrana) délka impulzu > 1 s zatížení: 5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA

Max. vlhkost

+70 °C teplota rosného bodu na vstupu plynu do analyzačního boxu

Délka hadice

max. 16,2 m (odpovídá 5 hadicovým prodloužením)

Průtok čerpadla

1 l/min. s měřením průtoku

Maximum

250 000 naměřených hodnot

Rozhran

data bus; Bluetooth®; USB; IR/IRDA rozhraní; Mains connection; trigger input; Diferenční tlak; probe input/ probe inputs; DC-voltage input; dilution gas inlet for measurement range extension

Skladovací teplota

-20 do +50 °C