Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

EASYLOC RxTx PLUS - lokátor káblov a potrubí

Megger

Vaša cena: 2 939,00 € bez DPH

3 526,80 €s DPH

Výrobca: Megger
Easyloc RxTx Plus - sada vysielač Tx a prijímač Rx - pasívne a aktívne vyhľadávanie, dosah do 4 m.
Aktívne trasovacie frekvencie 33 kHz a 8,4 kHz + pasívne vyhľadávacie frekvencie 50 Hz a rádiofrekvencia 15 - 23 kHz.
Vhodný aj na lokalizáciu tzv. lokalizačných sond, resp. kanalizačných kamier.

Viac detailov

 Katalógový list

Trasovací systém Easyloc pozostáva z prijímača Easyloc Rx a z generátora Easyloc Tx.
Pomocou prijímača môžeme vykonávať tzv. pasívne vyhľadávanie káblov a potrubí za účelom prieskumu terénu na výskyt inžinierskych sietí (bez generátora) v pásme 50 Hz - 250 Hz (energetické káble pod napätím), resp.v pásme rádiofrekvencií 15 kHz - 23 kHz (kovové potrubia).
V prípade trasovania konkrétneho kábla alebo potrubia s možnosťou aktívneho privedenia trasovacieho signálu, použijeme aktívnu trasovaciu frekvenciu generátora 33 kHz, alebo 8,4 kHz.
Aktívny trasovací signál je možné na vedenie priviesť priamym pripojením, tiež induktívne pomocou tzv. vysielacích klieští (vhodné aj na trasovanie káblov za prevádzky) alebo induktívne pomocou vysielacej antény zabudovanej v generátore.

Prijímač indikuje graficky a číselne na prehľadnom displeji maximum intenzity prijímaného signálu nad vyhľadávaným vedením. Toto maximum je tiež signalizované akusticky. Po nájdení miesta priebehu trasy prijímač umožňuje merať hĺbku uloženia vedenia.

Prídavnou aplikáciou je trasovanie nekovových potrubí pomocou tzv. mlokových vysielačov, ktoré sa zavádzajú do potrubia a sú zdrojom frekvencie 33 kHz, ktorú následne lokalizujeme prijímačom Easyloc Rx.
Rovnakým spôsobom je možné lokalizovať polohu inšpekčnej kamery v kanalizačnom potrubí (buď kamera má už integrovaný vysielač 33 kHz alebo sa na kameru pripojí mlokový vysielač.)

Technické parametre

Prijímač Easyloc Rx:
Prijímacie frekvencie
Rádiofrekvencia: 15 kHz - 23 kHz
Energetické káble: 50 Hz - 250 Hz
Easyloc Tx: 33 kHz a 8,44 kHz
Rozsah automatického merania hĺbky: 4 m
Grafická a akustická indikácia intenzity poľa
Prevádzková doba: > 40 hodín
Napájanie: 10 x IEC R6 1,5 V
Teplotný rozsah: -20 °C … +55 °C
Hmotnosť: 2,5 kg
Rozmery: 67 × 26 × 10 cm
Krytie: IP 56

Vysielač Easyloc Tx:
Výkon: 0,1 W / 0,5 W
Frekvencia: 33 kHz a 8,4 kHz
Signál: taktovaný/ trvalý
Pripojenie: galvanické alebo induktívne cez vysielacie kliešte (voliteľné príslušenstvo) alebo cez zabudovanú vysielaciu anténu
Prevádzková doba: > 40 hodín
Napájanie: 6 x IEC R20 1,5 V
Teplotný rozsah: -20 °C … +55 °C
Hmotnosť: 2,6 kg
Rozmery: 26 x 25,5 x 14 cm
Krytie: IP 56


Rozsah dodávky:

Easyloc RxTx sada (generátor + prijímač):
Prijímač Easyloc Rx, generátor Easyloc Tx, uzemňovacia sada, transportná taška, návod.