Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

GMH 3750 / SET2 - kalibrovaná sada na meranie teploty

602691

Greisinger

Vaša cena: 585,00 € bez DPH

702,00 €s DPH

Výrobca: Greisinger
GMH3750 / SET2
Popis: teplomer GMH 3750 + snímač GTF401(Pt100, 4vodič) + kalibračný certifikát
Rozsah: výrobcom optimalizovaný (justovaný) 0 ... +250°C

Viac detailov

Katalógový list

 

Rozsah: výrobcom optimalizovaný 0 ... +250 °C
Popis: teplomer GMH 3750 + snímač GTF401 (Pt100, 4vodič) + kalibračný certifikát


Kalibrovaný merací systém GMH 3750/SET2
s presným mikroprocesorovým teplomerom s odporovým snímačom Pt100
.

Celková chyba merania je okrem iného tvorená súčtom chyby merania prístroja a snímača. Pre minimalizáciu tejto chyby Vám ponúkame nižšie uvedený vzájomne optimalizovaný a kalibrovaný merací systém.

Optimalizácia obnáša zistenie charakteristiky jednotlivého snímača teploty a jej následné uloženie do pamäte prístroja.

Podľa optimalizovaného meracieho rozsahu sú k dispozícii dve meracie zostavy SET1 a SET2.

Kalibrované meracie systémy GMH 3750 - podrobný popis

  Optimalizované meracie rozsahy SET 1: -20 ÷ +70°C
SET 2: 0 ÷ +250°C
Presnosť systému
(platí pri menovitej okolitej teplote 25°C a teplotne stabilizovanom prístroji)
SET 1: ≤ 0,07°C
SET 2: ≤ 0,3°C
Kalibračné body SET 1: -20°C, 0°C, +70°C
SET 2: 0°C, +100°C, +250°C
Druh snímača GTF 401
Pt100, 4-vodič,
podľa STN EN 60751

Ďalšie vlastnosti viď. Podrobný popis teplomeru GMH 3750

 

Obsah dodávky

  • merací prístroj GMH 3750
  • snímač teploty GTF 401
  • transportný kufor GKK 3500
  • výrobný kalibračný certifikát s 3 kalibračnými bodmi
  • návod na použitie
 

Ďalšie voliteľné príslušenstvo:

Kalibračný softvér GMHKonfig pre kalibráciu
Konvertor rozhrania GRS 3100 pre pripojenie k PC cez RS232, galvanicky oddelený
Konvertor rozhrania USB 3100 pre pripojenie k PC cez USB, galvanicky oddelený
Obslužný softvér GSOFT 3050
Sieťový zdroj GNG 10/3000


Všeobecné informácie k snímačom a teplomerom.

Snímače k digitálnym teplomerom

Niektoré modely prístrojov umožňujú pripojenie viacerých druhov sond. K takýmto digitálnym teplomerom je napríklad možné pripojiť snímače s termočlánkom typu K, S, N, J alebo T.

Vlastnosti digitálnych teplomerov

Vzhľadom na skutočnosť, že moderný digitálny teplomer je vybavený pokročilou elektronikou a zvyčajne riadený mikroprocesorom, poskytuje často celý rad nadštandardných funkcií. Okrem tých naozaj najjednoduchších modelov býva bežná funkcia HOLD, ktorá umožňuje podržanie nameranej hodnoty pre pohodlné odpočítaní a funkcie MAX a MIN pre zobrazenie maximálnej a minimálnej nameranej hodnoty. Ďalšou užitočnou vlastnosťou býva diferenčné meranie DIF, t.j. zobrazenie rozdielu dvoch teplôt súčasne meraných digitálnym teplomerom vybaveným dvoma meracími vstupmi. U vyšších modelov je ďalej možné zadanie rôznych korekcií (napr. pre povrchové meranie alebo pre offset nulového bodu), vybavenie alarmom spúšťaným pri prekročení nastavených medzných hodnôt, pamäťovými funkciami, funkciou reálneho času, prenosom dát do počítača a ďalšími vlastnosťami. Je preto vhodné pri výbere vhodného digitálneho teplomeru vziať do úvahy aj tieto vlastnosti.