Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

GMH 3750 Zväčšiť

GMH 3750 - kontaktný teplomer (bez snímača)

600335

4058175018661

Greisinger

Vaša cena: 317,00 € bez DPH

380,40 €s DPH

Výrobca: Greisinger
GMH3750 - digitálny teplomer Pt100 s loggerovou funkciou pre výmenné snímače
Rozsah: -200 až 850°C, Popis: veľmi presný teplomer (0.03°C) pre Pt100, logger, reálny čas

Viac detailov

Katalógový list

Greisinger GMH 3750 - vysoko presný mikroprocesorový teplomer pre odporové snímače Pt100, 4-vodič.

Všetky vlastnosti a funkcie ako model GMH 3710, navyše 2 loggerové funkcie, signalizácia limitov, užívateľské zadanie charakteristiky senzora a integrovaný zdroj reálneho času.

Pre referenčné a kontrolné meranie v kvapalinách, mäkkých plastických médiách, vzduchu a plynoch.

Vhodný aj ako referenčný prístroj pre kalibráciu ďalších prístrojov.

GMH 3750

  Merací rozsah -199,99 ÷ +199,99 °C
-200,0 ÷ +850,0 °C
voľba meracieho rozsahu
automatický alebo ručný
Rozlíšenie 0,01 °C / 0,1 °C (podľa rozsahu)
Linearizácie charakteristika podľa STN EN 60751 alebo užívateľská charakteristika
Presnosť
(platí pri menovitej okolitej teplote 25 ° C a teplotne stabilizovanom prístroji)
v rozsahu -199,99 ÷ +199,99 °C:
≤ 0,03 °C

v rozsahu -200,0 ÷ +850,0 °C:
≤ 0,1 °C ± 1 číslica
Vplyv teploty ≤ 0,002 °C / °K
Druh snímača Pt100, 4-vodič, podľa STN EN 60751
Pripojenie snímača 4-pólový tienený konektor Mini-DIN
Displej dva 4 ½-miestne LCD, výška číslic 12,4 a 7 mm, ďalšie ukazovatele funkcií
Ovládanie 6 fóliových tlačidiel
Výstup zásuvka pre 3-pólový konektor JACK Ø 3,5 mm, možnosť nastavenia ako sériové rozhranie alebo ako analógový výstup
- sériové rozhranie : cez komunikačné konvertory GRS 3100, GRS 3105 alebo USB 3100 (zvláštne príslušenstvo) s galvanickým oddelením, prístroj možno pripojiť na sériové rozhranie RS232 počítača
- analógový výstup : 0 ÷ 1 V, voľne programovateľný (rozlíšenie 13 bitov, presnosť 0,05% pri mien. teplote)
Menovitá teplota 25 °C
Pracovná teplota -25 ÷ 50 °C
Vlhkosť 0 ÷ +95% r.v. (nekondenzujúca)
Skladovacia teplota -25 ÷ 70 °C
Napájanie batéria 9V, typ IEC 6F22 (súčasť dodávky) alebo externý napájací jednosmerné napätie 10,5 ÷ 12 V (vhodný sieťový zdroj: GNG 10/3000)
Odber prúdu cca 1 mA
Kontrola stavu batérie pri poklese napätia batérie na displeji nápis "BAT" a výstražný symbol
Puzdro z nárazuvzdorného materiálu ABS, čelný panel s fóliovou klávesnicou (krytie IP65), integrovaná opierka / záves
Rozmery 142 x 71 x 26 mm
Hmotnosť 155 g (s batériou)


Ďalšie vlastnosti

 • Funkcia HOLD : stlačením tlačidla sa na displeji trvalo zobrazí posledná nameraná hodnota.
 • Funkcia MAX a MIN : do pamäte prístroja sa ukladá najvyššia a najnižšia nameraná hodnota.
 • Zadanie korekcie nulového bodu a strmosti : možnosť digitálneho zadania korekcie nulového bodu a strmosti.
 • Poplach MAX a MIN : trvalé porovnávanie nameraných hodnôt s nastavenou max a min. hodnotou poplachu (možno deaktivovať).
 • 3 možnosti nastavenia signalizácia poplachu:
  off : poplach vypnutý
  on : signalizácia poplachu na displeji, rozhraní a akustickým meničom
  no Sound : signalizácia poplachu len na displeji a rozhraní
 • Regulačné funkcie : pomocou spínacieho modulu GAM 3000 (zvláštne príslušenstvo) možno regulovať externé prístroje (zapnúť / vypnúť) alebo ich použiť na vyhlasovanie poplachu
 • Loggerové funkcie :
  ručne : 99 dátových sád (vyvolanie dát cez klávesnicu alebo rozhranie)
  cyklicky : 16.200 dátových sad (vyvolanie dát len cez rozhranie),
  nastavenie cyklu: 1 s ÷ 1 h
 • Štart a stop záznamu sa prevádza cez klávesnicu alebo cez rozhranie, pre načítanie dát Logger je určený komfortný software GSOFT 3050 (zvláštne príslušenstvo).
 • Reálny čas : hodiny s dátumom a letopočtom.
 • Automatické vypnutie (po voliteľné čase od 1 do 120 minút), je možné vypnúť.


Obsah dodávky

 • prístroj GMH 3750
 • batérie
 • návod na použitie


Ďalšie príslušenstvo

Snímače teploty Pt100  
Kufor GKK 3000 (275 x 229 x 83 mm) s vylisovanú vložkou pre prístroje GMH 3xxx
Konvertor rozhrania GRS 3100 pre pripojenie k PC cez RS232, galvanicky oddelený
Konvertor rozhrania USB 3100 pre pripojenie k PC cez USB, galvanicky oddelený
Obslužný softvér GSOFT 3050
Spínací modul GAM 3000
Ochranné púzdro ST-R1 z umelej kože
Sieťový zdroj GNG 10/3000


Sondy k digitálnym teplomerom

Niektoré modely prístrojov umožňujú pripojenie viacerých druhov sond. K takýmto digitálnym teplomerom je napríklad možné pripojiť snímače s termočlánkom typu K, S, N, J alebo T.


Vlastnosti digitálnych teplomerov

Vzhľadom na skutočnosť, že moderný digitálny teplomer je vybavený pokročilou elektronikou a zvyčajne riadený mikroprocesorom, poskytuje často celý rad nadštandardných funkcií. 
Okrem tých naozaj najjednoduchších modelov býva bežná funkcia HOLD, ktorá umožňuje podržanie nameranej hodnoty pre pohodlné odpočítaní a funkcie MAX a MIN pre zobrazenie maximálnej a minimálnej nameranej hodnoty.
Ďalšou užitočnou vlastnosťou býva diferenčné meranie DIF, t.j. zobrazenie rozdielu dvoch teplôt súčasne meraných digitálnym teplomerom vybaveným dvoma meracími vstupmi.
U vyšších modelov je ďalej možné zadanie rôznych korekcií (napr. pre povrchové meranie alebo pre offset nulového bodu), vybavenie alarmom spúšťaným pri prekročení nastavených medzných hodnôt, pamäťovými funkciami, funkciou reálneho času, prenosom dát do počítača a ďalšími vlastnosťami.
Je preto vhodné pri výbere vhodného digitálneho teplomeru vziať do úvahy aj tieto vlastnosti.