Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

Fluke 975 AirMeter

0095969320283

Fluke

Výroba je skončená.

Výrobca: Fluke
Teplota: -20 až 60°C, Vlhkosť vzduchu: 10 až 90%, CO, CO2

Viac detailov

Výroba je skončená.

Katalógový list

Prístroj Fluke 975 merač vzduchu prináša pokrok do oblasti sledovania kvality vzduchu v interiéroch tým, že spája funkcie piatich výkonných prístrojov v jednom robustnom a ľahko ovládateľnom ručnom zariadení.

Prístroj Fluke 975 je možné využiť pre optimalizáciu nastavenia ventilácie vyhrievacích, ventilačných a klimatizačných systémov (HVAC) podľa doporučení ASHRAE 62 pre aktívne monitorovanie podmienok dôležitých pre správne pracovné prostredie a pre rýchlu a presnú reakciu na sťažnosti obyvateľov budov.

Prístroj Fluke 975 meria: teplotu, rýchlosť prúdenia vzduchu, vlhkosť, CO2, CO.

Merač vzduchu je možné použiť na nasledujúce úlohy:
•Kontrola funkcie riadiacich systémov vyhrievacích, ventilačných a klimatizačných systémov budov
•Stanovenie existencie dostatočnej ventilácie
•Monitorovanie prietoku vzduchu a rýchlosti prúdenia vzduchu
•Test prienikov nebezpečného oxidu uhoľnatého
•Kontrola priechodnosti vzduchových ciest
•Optimalizácia vyhrievacích, ventilačných a klimatizačných systémov v záujme zníženia nákladov na energiu
•Súčasne meria, zaznamenáva a zobrazuje teplotu, vlhkosť, CO2 a CO na jasnom, podsvietenom LCD displeji
•Jednodotykové meranie prietoku vzduchu a rýchlosti prúdenia vzduchu pomocou sondy, ktorá je dodávaná ako príslušenstvo*
•Teplota mokrého teplomeru a rosného bodu
•Kalkulácia percenta vonkajšieho vzduchu
•Kalibrácia CO2 a CO v teréne
•Funkcia auto testu pri zahájení chodu
•Automatické podsvietenie
•Automaticky kompenzuje zmeny barometrického tlaku
•Min./max./priemerná hodnota všetkých meraných a kalkulovaných údajov
•Viacjazyčné užívateľské rozhranie
•Metrické alebo imperiálne jednotky
•Akustická a optická signalizácia prahových hodnôt
•Rozsiahla kapacita pamäti pre krátkodobý alebo dlhodobý záznam dát, možnosť stiahnutia na PC pomocou rozhrania USB
•Uzamykateľná klávesnica
•Dodávaný so softvérom FlukeView Forms®

Teplota
Rozsah: -20 °C to 50 °C
Rozlíšenie displeja: 0.1 °C
± 0.9 °C (40 °C - 60 °C); ± 0.5 °C (5 °C - 40 °C); ± 1.1 °C (-20 °C - 5 °C)

Relatívna vlhkosť
Rozsah: 10 % do 90 % RH, nekondenzujúca
Rozlíšenie displeja: 1 % ; presnosť: ± 2 % RH (10 % RH to 90 % RH)

Rýchlosť prúdenia vzduchu
Rozsah: 50.0 fpm to 3000 fpm; 0.25 m/sec do 15 m/sec
Rozlíšenie dispeja: 1 fpm (0.005 m/sec)
Presnosť: ±4 % alebo 4 fpm* ; ±4 % alebo 0.02 m/sec* platí vyššia hodnota
*Špecifikácia presnosti sa vzťahuje iba na namerané rýchlosti vyššie ako 0.25m/s.

CO
Rozsah: 0 do 500 ppm; rozlíšenie displeja: 1 ppm
Presnosť: ± 5 % alebo ± 3 ppm, platí vyššia hodnota, pri teplote 20 °C a
50 % relatívnej vlhkosti

CO 2
Rozsah: 0 - 5000 ppm; rozlíšenie displeja: 1 ppm
Presnosť: doba zahrievania 1 min (5 min v prípade kompletných hodnôt) 2.75 % + 75 ppm

Teplota rosného bodu
Rozsah: -44 °C do 50 °C
Rozlíšenie displeja: 0.1 °C
Presnosť: ± 1 °C pri teplote: -20 °C do 50 °C; RH: 40 % do 90 %
± 2 °C pri teplote: -20 °C do 50 °C RH: 20 % do 40 %
± 4 °C pri RH: 10 % to 20 %

Teplota mokrého teplomera
Rozsah: -16 °C do 50 °C; rozlíšenie displeja: 0.1 °C
Presnosť: ± 1.2 °C pri RH: 20 % do 90 %; teplota: -20 °C to 60 °C
± 2.1 °C pri RH: 10 % do 20 %

Objemová rýchlosť (v potrubí)
Rozsah: 0 to 3,965 M3/m, (0 to 140,000 cfm)
Rozlíšenie displeja: 0.001 M3/min, (1 cfm)
% vonkajšieho vzduchu (založené na teplote)
Rozsah: 0 do 100 %; rozlíšenie displeja: 0.1
% vonkajšieho vzduchu (založené na CO2)
Rozsah: 0 do 100 %; rozlíšenie displeja: 0.1 % N/A

Pracovná teplota: -20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F)
Vlhkosť: 10 % do 90 %

Štandardne dodávané príslušenstvo:

Merač kvality vzduchu Fluke 975,
kalibračná krytka pre CO a CO2,
gumová hadička,
software FlukeView Forms,
USB kábel,
sieťový adaptér + medzinárodné sieťové zástrčky,
prenosný kufor,
kalibračný certifikát,
3 ks batérie 1,5 V a návod k obsluhe.