Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

FLUKE 726 Zväčšiť

FLUKE 726 - multifunkčný procesný kalibrátor

0095969293273

Fluke

Vaša cena: 5 320,00 € bez DPH

6 384,00 €s DPH

Výrobca: Fluke
Fluke 726 - presný multifunkčný procesný kalibrátor

Dva oddelené kanály súčasne merajú, generujú a prehliadajú procesné signály, Meranie napätia, mA, RTD, termočlánkov, frekvencie a odporu na overovanie snímačov a senzorov.

Viac detailov

Katalógový list

 FLUKE 726 - presný multifunkčný procesný kalibrátor 

 • Presnejšie merania a vyšší výkon kalibračného zdroja s presnosťou 0,01 %
 • Kalkulácia chyby % snímača
 • Má dva oddelené kanály: súčasne meria, generuje a zobrazuje procesné signály
 • Meria napätie, mA, RTD, termočlánky, frekvenciu a odpor k overeniu snímačov a senzorov
 • Generuje/simuluje napätie, mA, termočlánky, RTD, frekvenciu a tlak na kalibráciu prevodníkov
 • Meria alebo je zdrojom tlaku* za použitia niektorého z 29 tlakových modulov Fluke 700Pxx
 • Napája mA a súčasne meria tlak k riadeniu ventilov a testuje I/P prevodníky
 • Vykonáva rýchle testy linearity s vlastnosťami auto-krokovania a auto-nábehu
 • Napája snímače v priebehu testu za použitia 24 V zdroja prúdovej smyčky a súčasného mA merania
 • Ukladá často používané testovacie nastavenia k ďalšiemu použitiu
 • Obsah pamäti je 8 kalibračných výsledkov
 • Frekvenčný sčítač a režim zdroja frekvenčného pulzu k zvýšeniu testov prístrojov na meranie prietoku
 • HART režim vkladá 250 Ω odpor do mA merania pre kompatibilitu s HART prístrojovým vybavením
 • Integrovaný test tlakového prepínača dovoľuje zachytiť nastavenie "reset" a nedefinované pásmo prepínača
 • Užívateľské RTD krivky pridávajú kalibračné konštanty pre certifikované RTD sondy kvôli zlepšeniu teplotného merania
  *nutná tlaková pumpa

Dodanie:
Multifunkčný procesný kalibrátor FLUKE-726
Jedna sada AC72
Jedna sada stohovateľných vodičov
Jedna sada testleads TL 75
Používateľské príručky
NIST kalibračný certifikát