Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Kalibrácia UT502 Zväčšiť

Kalibrácia UT505B

Vaša cena: 57,00 € bez DPH

68,40 €s DPH

Kalibrácia merača izolačných odporov UT 505B

Viac detailov

Túto položku je možné objednať len s prístrojom UT505B
Objednaním kalibrácie sa automaticky predlžuje dodacia doba prístroja UT505B o cca 10-12 dní.

Túto položku je možné objednať aj samostatne v tom prípade, že takýto prístroj vlastníte a máte záujem o jeho kalibráciu.
 
Kalibrácia je vykonávaná v kalibračnom laboratóriu.
Všetky použité meracie a skúšobné zariadenia majú metrologickú nadväznosť na národné etalóny.