Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro

C.A 8345-1000 + MA194/350 + DataView + Reeling Box + Magnetické svorky - Trojfázový analyzátor siete

CA8345set

Chauvin Arnoux

Vaša cena: 6 090,00 € bez DPH

7 308,00 €s DPH

-2 133,60 €

9 441,60 € s DPH

Výrobca: Chauvin Arnoux

C.A 8345-1000 + MA194/350 + DataView + Reeling Box + Mag.svorky

Analyzátor kvality elektrickej energie (TRMS) pre jedno a trojfázové siete do 1 000 V v triede A podľa IEC 61000-4-30 edice 3. Automatické merania, interaktívne dotykové ovládanie. Rozhranie USB, WiFi, Ethernet, WEB server, GPS synchronizácia

Akcia platí do vypredania zásob.

Viac detailov

Akcia platí do vypredania zásob. 

Chauvin Arnoux 8345-1000 - Trojfázový analyzátor kvality siete v triede A

Trojfázové analyzátory kvality elektrickej siete umožňujú rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku plne v súlade s triedou A (podľa IEC 61000-4-30 edície 3). Intuitívne a jednoduché ovládanie v spojení s automatickou detekciou prevodníkov a grafickým menu umožňuje rýchle a efektívne meranie bez nutnosti zložitého a zdĺhavého nastavovania. Široký výber prevodníkov umožňuje meranie pri veľmi malej aj pri veľmi veľkej prúdovej záťaži. Moderné komunikačné rozhranie Wifi a Ethernet umožňuje jednoduché ovládanie na diaľku. USB port pre flash disk naopak uľahčuje rýchly prenos dát z prístroja.
Hlavné parametre

 • Záznamník kvality elektrickej energie pre jedno až trojfázové siete (vyvážené aj nevyvážené, až 25 rôznych zapojení prístroja)
 • Plne kompatibilný s triedou presnosti A (podľa IEC 61000-4-30)
 • Pre jednosmerné a striedavé siete do 1 000 V (nepriamo stovky GV)
 • Menovitá frekvencia sietí DC / 50 / 60 Hz
 • Meranie prúdu od 5 mA do 10 000 A (podľa prevodníkov a rozsahu)
 • 5 napäťových meracích kanálov
 • 4 prúdové meracie kanály pre priame meranie na fázach aj strednom vodiči s možnosťou súčasného pripojenia rôznych prevodníkov zároveň (10 typov s možnosťou výmeny za chodu prístroja)
 • Meranie pomocou prevodníkov AmpFlex typu A193 a MA194 už od 0,1A vďaka možnosti manuálneho nastavenia rozsahu a citlivosti.
 • Rýchlosť vzorkovania až 400 kS/s pre napäťové kanály
 • Rýchlosť vzorkovania až 200 kS/s pre napäťové kanály
 • Rýchlosť vzorkovania až 2 MS/s pre rázové vlny
 • Pre metrológiu 512 vzorkov / periódu s priemerovaním do jednej nameranej hodnoty intervalu (najkratší interval záznamu 200 ms, užívateľsky voliteľný)
 • Kompletná lokalizácia firmwaru aj softwaru do českého jazyka


9 paralelných meracích režimov

Možnosť vykonávať všetky funkcie súčasne s možnosťou zobrazenia už zaznamenaných dát počas ich ukladania. To uľahčuje kontrolu správnosti záznamu (napr. kontrola po niekoľkých hodinách z týždenného záznamu môže odhaliť chybné nastavenie).

 • Režim priebehov (základný) - Zobrazenie priebehu napätia a prúdov, tabuľkové hodnoty priemerov, miním a maxím, jednosmerných zložiek, flicker, Fresnelov diagram. Možnosť uloženia až tisícov snímok obrazovky ů snímků obrazovky podľa veľkosti SD karty. 
 • Režim harmonickej analýzy - Výpočet hodnoty jednotlivých harmonických až do 63-tej. Výpočet smeru toku harmonických zložiek a jeho vplyvu na ohrev neutrálneho vodiča (expertný režim). Vyjadrenie v absolútnej hodnote alebo relatívne k celkovej TRMS hodnote alebo k základnej harmonickej. Výpočet hodnoty jednotlivých medzi-harmonických (interharmonické) až do 62-hej
 • Režim výkonové analýzy - Výpočet činného, jalového aj zdanlivého výkonu (W, VA, var), Meranie a záznam účiiníka cos θ, tan θ, PF, DPF
 • Režim záznamu energie, wattmeter - Výpočet a záznam činných, jalových aj zdanlivých energií (Wh, VAh a varh) s rozlíšením v 4 kvadrantoch (induktívna alebo kapacitná záťaž, spotreba alebo dodávka energie). Výpočet nákladov podľa zadaných tarifov a mien. Možno konfigurovať ako viactarifový elektromer.
 • Režim záznamu - Dlhodobé sledovanie a zaznamenávania parametrov siete. Záznam strednej, minimálnej a maximálnej hodnoty.  V každej uloženej vzorke je údaj o extrémnych hodnotách min a max za vzorkovaciu periódu. Perióda nastaviteľná od 200 ms do 2 h. Programovateľné začiatky a konce záznamov s vlastným pomenovaním. Možnosť záznamu až  900 rôznych parametrov.
 • Režim prechodných javov - Umožňuje zachytiť prerušenie, špičky napätia a prúdu, krátke javy atď. Možnosť zachytenia dejov od 2,5 μS. Jednorázovo je možné zaznamenať až 1000 dejov v jednom intervale. Celkový počet je obmedzený len veľkosťou SD karty. Zachytenie rázovej vlny (napr. po údere bleskom) o dĺžke 500 ns a veľkosti až 12 kV.
 • Režim rozbehových prúdov - Funkcia INRUSH pre meranie rozbehových prúdov s dĺžkou trvania až 30 min (10 min vrátane priebehov + TRMS hodnota, 30 min iba TRMS hodnota) 
 • Režim alarmov - Prekročenie nastavených medzí (štart, doba trvania, čas a dátum výskytu, ...). Záznam až 20 000 alarmov v jednom intervale, 40 rôznych konfigurovateľných typov (medzí)
 • Režim monitorovania - Slúži na sledovanie parametrov podľa normy STN EN 50 160. Konfigurácia sa vykonáva pomocou SW v PC


Ďalšie užitočné funkcie

 • Priamym tlačidlom na tele prístroja je možné urobiť v akejkoľvek chvíli snímku alebo sériu snímok aktuálnej obrazovky vrátane dát pri zhotovenej snímke. Ukladať možno tisíce snímok, celkový počet je obmedzení iba veľkosťou SD karty.
 • Integrovaná nápoveda v prístroji pomôže s popisom skratiek alebo značiek na aktuálnom dislpleji. Môže byť aj viacstránková
 • Vstavaný GPS prijímač pre synchronizáciu času a dátumu. Čas možno synchronizovať ako z GPS tak pomocou sieťového protokolu NTP. 


Komunikácia, konfigurácia a software

 • Prístroj možno konfigurovať lokálne aj vzdialene pomocou celého radu rozhraní a implementovaných funkcií. 
 • Software PAT3® v českom jazyku na stiahnutie, tlač a export nameraných dát do tabuľkových procesorov (narp. MS Excel). Taktiež umožňue komunikáciu s analyzátorom  reálnom čase a jeho konfiguráciu.
 • Software DataView®  v českom jazyku (voliteľné príslušenstvo) umožňuje vyššiu analýzu nameraných dát. Databázové spracovanie ponúka evidenciu miest meraní, technikov vykonávajúcich merania, zákazníkov. Umožňuje vkladanie externých dát z ďalšíc aplikácií (napr. MS Word, Excel, ...), poznámky, obrázky a iné.
 • Integrovaný webový server umožňujúci ovládanie a konfiguráciu prístroja pomocou bežného prehliadača (pomocou VNC). Ovládanie je tak možné z PC, telefónu alebo tabletu s OS Windows, Android alebo iOS


Komunikácia, ukladanie dát a software

 • Umožňuje online komunikáciu a stiahnutie dát cez bezdrátovú sieť
 • Štandardná frekvencia 2,4 GHz (802.11 b/g)
 • Možnosť prepojenia s PC, mobilným telefónom alebo tabletom OS Windows, Android alebo iOS
 • Pripojenie do LAN siete pre vzdialenú správu prístroja
 • Ethernet 100 Mbps
 • Slot na SD karty (SDSC, SDHC, SDXC) do veľkosti až 64 GB
 • Možnosť jednoduchej výmeny karty na prednej strane displeja
 • Rozhranie USB (B) pre správu prístroja, monitorovanie a stiahnutie dát
 • Automatické spojenie s prístrojom pri opakovanom pripojení
 • Rozhranie USB (A) HOST pre pripojenie flash disku
 • Možnosť priameho klonovania dát na pripojený flash disk. Namerané dáta nie je potreba sťahovať do PC, môžu byť kopírované priamo na mieste merania 


Prevedenie a fyzické parametre

 • Integrovaný priemyslový Li-Ion akumulátor s kapacitou 5 700 mAh
 • Doba prevádzky na plne nabitý akumulátor 6-10 h (podľa nastavenia prístroja)
 • Napájanie z externého adaptéru do 260V v CAT III alebo až 1000 V AC/DC v CAT IV (podľa modelu alebo ako voliteľné príslušenstvo)
 • Farebný grafický dotykový displej 7" (18cm) s LED podsvietením s nastavením jasu a kontrastu. Pozorovací uhol 85° vo všetých uhloch
 • Robustná konštrukcia, ergonomický design
 • Možnosť uzamknutia pomocou zámky Kensington
 • Elektrická bezpečnosť 1000V / CAT IV
 • Vysoký stupeň krytia IP54
 • Mechanická odolnosť na pád z 1  m
 • Prevádzková teplota -5 až 45 °C
 • Rozmery: 200 × 285 × 55 mm (bez snímačov)
 • Hmotnosť: približne 2 kg
 • Záruka na hlavný prístroj: 36 mesiacov

Rozsah dodávky:

 • prevodníky MA194/350 4 ks
 • software DataView
 • navíjací puzdro 7 ks
 • magnetické adaptéry 4 ks
 • 5 ks predlžovacie vodiče s banánikmi
 • 5 ks krokosvorka
 • 5 ks navíjacie púzdro
 • sada farebných krúžkov
 • užívateľský SW
 • USB kábel
 • SD karta
 • napájací zdroj/nabíjačka PA40W-2 (100...260V)
 • batéria
 • taška
 • remienok na ruku
 • návod na obsluhu v českom jazyku