Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Testo 330-2 LL - profesionálny analyzátor spalín

0632 3307

Testo

Vaša cena: 1 500,00 € bez DPH

1 800,00 €s DPH

Testo 330-2 LL - profesionálny analyzátor spalín
 • Veľmi kvalitné senzory Longlife O2 a CO sú súčasťou dodávky - ďalšie senzory na objednanie (senzor NO)
 • LL = Longlife: životnosť senzorov až 6 rokov, 4 roky záruky na merací prístroj
 • Možnosť nulovania v komíne (bez vybratia sondy)
 • Možnosť merania spalín a ťahu zároveň (jednou sondou)

Viac detailov

Testo 330-2 LL - profesionálny analyzátor spalín

Pro všechna měření kolem kotle a topení: s analyzátorem spalin testo 330-2 LL, který je Pre všetky merania okolo kotla a kúrenia: s analyzátorom spalín testo 330-2 LL, ktorý je certifikovaný TÜV, si z dlhodobého hľadiska zaistíte šikovný nástroj. Vďaka veľkému výberu sond, ktoré si môžete sami vymeniť, ušetríte s analyzátorom spalín testo 330-2 LL spravidla ďalší merací prístroj. Vďaka dlhej životnosti senzorov odpadá minimálne jedna výmena senzorov.

Dlhodobo efektívny a vyzbrojený pre všetky merania týkajúce sa kotlov a kúrenia: s analyzátorom spalín testo 330-2 LL, ktorý má certifikát TÜV, si zaistíte nielen spoľahlivý, presný merací prístroj pre súčasnosť, ale aj pre budúcnosť:
 • 4 roky záruky na merací prístroj
 • Životnosť senzorov až 6 rokov - počas typickej doby používania odpadá minimálne jedna výmena senzorov O2 a CO
 • Veľký výber dodatočne objednávaných senzorov (napríklad NO, COlow, NOlow): analyzátor spalín sa flexibilne prispôsobí Vašim požiadavkám, nepotrebujete žiadne ďalšie prístroje na meranie ťahu, teploty, úniku plynu (CH4, C3H8), okolitého prostredia
 • Efektívna výmena sond: rýchla a jednoduchá výmena sond pomocou spojky sond. Všetky cesty plynu sú spojené bajonetovým uzáverom na analyzátori spalín iba s jednou rukoväťou

Všestranne a flexibilne rozšíriteľný - profesionálny analyzátor spalín testo 330-2 LL

Všetky štandardné merania okolo kotlov, kúrenia a uvádzanie vykurovacích zariadení do prevádzky iba s jedným prístrojom - analyzátor spalín sa hodí pre tieto aplikácie:
 • Meranie parametrov spalín horáka (CO, O2, teplota ...)
 • Meranie ťahu kotlov
 • Meranie tlaku na horáku (napríklad tlak na tryskách, tlak prietoku plynu ...)
 • Meranie CO okolia s voliteľnou sondou CO v okolí
 • Vyhľadávanie únikov plynu a kontrola plynovodu (s voliteľným príslušenstvom)
 • Meranie diferenčnej teploty 

Analyzátor spalín testo 330-2 LL - vnútorné hodnoty presvedčia

 • Veľmi kvalitné senzory Longlife O2, CO - senzory O2- a CO sú súčasťou dodávky
 • Možnosť merania NO (voliteľne)
 • Rýchla a ľahká výmena sond cez spojku sond
 • Grafický, farebný displej s vysokým rozlíšením, znázornenie priebehov merania pomocou spalinovej matrice a krivkového diagramu
 • Mnoho menu merania pre analýzy týkajúce sa vykurovacieho zariadenia
 • Integrované sledovanie senzorov, semafor zobrazuje stav senzorov
 • Senzory si môže užívateľ vymeniť sám, jednoduchá výmena filtra sondy
 • Nulovanie bez nutnosti vyňať sondu: sonda môže zostať počas nulovania v komíne. Tým sa odlišuje od analyzátora spalín testo 330-1 LL, ktorý túto funkciu nemá
 • Riedenie CO: pri meraní CO prebieha od 8 000 ppm automatické riedenie až do minimálne 30 000 ppm. Aj tu sa líši od analyzátora spalín testo 330-1 LL, u ktorého riedenie CO nie je
 • Funkcia záznamníka pre dlhodobé merania, veľká pamäť pre až 500 000 nameraných hodnôt
 • Integrované magnety pre jednoduché pripevnenie prístroja počas merania
 • Nádržka kondenzátu: nádobka v prístroji s jednoduchým vypúšťaním
 • Voliteľné rozhranie Bluetooth pre dodatočne objednávanou tlačiarňou testo BLUETOOTH®
 • 4 roky záruky bez garančnej zmluvy
 • Certifikát TÜV podľa 1. BImSchV EN 50379, časť 1-3, TPG 704 01
Analyzátorom spalín testo 330-2 LL je možné merať nielen na plynných palivách ako je zemný plyn a propán, ale aj na ostatných olejových i pevných palivách ako sú pelety, brikety, drevo a uhlie a to vďaka riedeniu CO.

 

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Obdržíte analyzátor spalín testo 330-2 LL vrátane senzorov O2 / CO, akumulátor a kalibračný protokol z výroby.


Difereční tlak

Měřicí rozsah

±10000 pa

Přesnost

±0.3 pa (0 do 9.99 pa) plus ±1 Digit

±3 % z mv (10 do 10000 pa) plus ±1 Digit

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do 21 vol.%

Přesnost

±0.2 vol.%

Rozlišení

0.1 vol.%

Doba odezvy

< 20 s

Měření CO (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 8000 ppm

Přesnost

±10 ppm nebo ±10 % z mv (0 do 200 ppm)

±20 ppm nebo ±5 % z mv (201 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 8000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 60 s

Měření CO low (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±2 ppm (0 do 39.9 ppm)

±5 % z mv (40 do 500 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Stanovení CO (s H2 kompenzací), automatické ředění v testo 330-2 LL

Měřicí rozsah

0 do 30000 ppm

Přesnost

±100 ppm (0 do 1000 ppm)

±10 % z mv (1001 do 30000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

NO měření

Měřicí rozsah

0 do 3000 ppm

Přesnost

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % z mv (101 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 3000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 30 s

NO low měření

Měřicí rozsah

0 do 300 ppm

Přesnost

±2 ppm (0 do 39.9 ppm)

±5 % z mv (40 do 300 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm

Doba odezvy

< 30 s

Měření komínového tahu

Měřicí rozsah

-9.99 do +40 hPa

Přesnost

±0.02 hPa nebo ±5 % z mv (-0.50 do +0.60 hPa)

±0.03 hPa (+0.61 do +3.00 hPa)

±1.5 % z mv (+3.01 do +40.00 hPa)

Rozlišení

0.01 hPa

Teplota

Měřicí rozsah

-40 do +1200 °C

Přesnost

±0.5 °C (0 do +100.0 °C)

±0.5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 °C (-40 do +999.9 °C)

1 °C (> +1000 °C)

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0.1 %

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do 99.9 %

Rozlišení

0.1 %

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max (oblast zobrazení)

Přesnost

±0.2 vol.%

Rozlišení

0.1 vol.%

Doba odezvy

< 40 s

Rychlost proudění

Měřicí rozsah

0.15 do 3 m/s

Rozlišení

0.1 m/s

Měření tlaku

Měřicí rozsah

0 do +300 hPa

Přesnost

±0.5 hPa (0.0 do 50.0 hPa)

±1 % z mv (50.1 do 100.0 hPa)

±1.5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 hPa

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 60 s

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % z mv (> 100 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

cca 35 s

se sondou CO

Měření C₂ okolí

Měřicí rozsah

0 do 1 vol.%

0 do 10000 ppm

Přesnost

±50 ppm nebo ±2 % z mv (0 do 5000 ppm)

±100 ppm nebo ±3 % z mv (5001 do 10000 ppm)

Doba odezvy

cca 35 s

se sondou CO₂v okolí

Měření úniku hořlavých plynů

Měřicí rozsah

0 do 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; oblast zobrazení

Přesnost

signál optický (LED); akustický přes bzučák

Doba odezvy

< 2 s

se sondou pro vyhledávání úniku

Teplota přes jemné tlakové sondy

Měřicí rozsah

-40 do +1200 °C max. (dependent on probe)

Přesnost

±0.5 °C (-40 do 100 °C)

±0.5 % z mv (Zbývající rozsah) plus probe accuracy

Rozlišení

0.1 °C

Hlavní technická data

Rozměry

270 x 90 x 65 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Rozměr displeje

Velikost displeje 240 x 320 mm

Funkce zobrazení

grafický barevný displej

Napájecí zdroj

blok akumulátoru 3,7 V/2,6 Ah; síťový zdroj 6 V/1,2 A

Maximum

500 000 naměřených hodnot

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Váha

600 g (bez akumulátoru)