Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

UNI-T UT256A - kliešťový TRMS multimeter

07720253

UNI-T

Vaša cena: 57,00 € bez DPH

68,40 €s DPH

Odoslanie do 3-4 pracovných dní

Výrobca: UNI-T

UT 256A TrueRMS - kliešťový multimeter s otvorenými kliešťami (fork type).
Meria: AC prúd do 200A, AC napätie do 1000V, DC napätie do 1000V, R do 60MOhm, Data Hold, NCV (Non-Contact Voltage, bezkontaktná detekcia napätia), Auto Off.

Viac detailov


Digitálny multimeter UT256A je bezpečný a spoľahlivý vidlicový merací prístroj, ktorý môže nahradiť kliešťový multimeter.
Nemá žiadne mechanicky pohyblivé diely a z toho vyplýva jeho odolnosť proti mechanickým poruchám.
Prístroj má displej s maximálnou zobraziteľnú hodnotou 6000.
Pomocou vidlice umožňuje meranie striedavého prúdu až do 200A.
Pomocou priložených meracích káblov je ďalej možné merať striedavé a jednosmerné napätie, odpor, spojitosť obvodov, má zabudovaný bezkontaktný snímač striedavého elektrického napätia (NCV) a zabudované svietidlo.
Má funkcie pozastavenia hodnoty na displeji, automatickú a manuálnu voľbu rozsahu, podsvietený displej, meranie frekvencie, indikáciu vybitej batérie.
Maximálny priemer vodiča, ktorý je možné vložiť do vidlice je 15mm.
Indikácia prekročenia rozsahov červenou LED, u NCV akustickým signálom.
Výhodou je odolnosť proti pádu z výšky až 2m.
Napájanie je dvoma batériami 1,5 V AA.
Tieto vlastnosti robia z multimetra UT256A praktický prístroj pre každodennú prácu elektrikárov.


Parametre produktu:
- meranie AC prúdu do 200 A, a jeho frekvencie v rozmedzí 50 Hz až 60Hz
- meranie AC napätia do 1000 V, a jeho frekvencie v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz
- meranie DC napätia do 1000 V
- meranie odporu do 60 MOhm
- kontrola spojitosti obvodu
- automatické zobrazenie polarity
- možnosť voľby automatického alebo manuálneho prepínania rozsahov
- zabudované svietidlo
- maximálna hodnota displeja je 6000
- podsvietený LCD displej s rozmermi 35 mm x 26 mm
- pozastavenie dát (Hold)
- napájanie dvomi batériami 1,5 V AA
- indikácia slabých batérií
- automatické vypínanie po 15tich minútach (funkciu možno dočasne vypnúť)


Technické parametre:

- Meranie AC prúdu :
( rozsahy / rozlíšenie / presnosť )
200,0 A / 0,1 A / ± (1,8 % + 2) v rozmedzí 0,2 A až 2,0 A, 50 až 60 Hz
200,0 A / 0,1 A / ± (1,8 % +3) v rozmedzí 2,0 A až 5,0 A, 50 až 60 Hz
200,0 A / 0,1 A / ± (1,8 %+5) v rozmedzí 5,0 A až 200 A, 50 až 60 Hz
- presnosť monitorovania kmitočtu pri meraní AC prúdu nad 20 A, v rozmedzí 50 až 60 Hz je ± (0,1% + 5) pri rozlíšení 0,01 Hz
- ochrana proti preťaženiu pri 200 A

- Meranie AC napätia :
( rozsah / rozlíšenie / presnosť )
6,000 V / 0,001 V / ± (1,2 % + 3), v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz
60,00 V / 0,01 V / ± (1,2 % + 3), v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz
600,0 V / 0,1 V / ± (1,2 % + 3), v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz
1000,0 V / 1 V / ± (1,2 % + 8), v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz
- v rozmedzí kmitočtov 45 Hz až 400 Hz meria reálnu efektívnu hodnotu napätia
- presnosť monitorovania kmitočtu pri meraní AC napätia v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz je ± (0,1% + 5) pri rozlíšení 0,01 Hz až 0,01 kHz, pri amplitúde väčšej ako 8 V RMS
- ochrana proti preťaženiu pri 1000 Vrms
- vstupná impedancia cca 10 MGΩ

- Meranie DC napätia :
( rozsah / rozlíšenie / presnosť )
6,000 V / 0,001 V / ± (0,8 % +3)
60,00 V / 0,010 V / ± (0,8 % +3)
600,0 V / 0,100 V / ± (0,8 % +3)
1000,0 V / 1 V / ± (1,0 % +5)
- vstupná impedancia cca 10 MOhm
- ochrana proti preťaženiu pri 1000 V

- Meranie odporu :
( rozsahy / rozlíšenie / presnosť )
600,0 Ω / 0,1 Ω / ± (1,2 % + 2)
6,000 kΩ / 0,001 kΩ / ± (1,0 % + 2)
60,00 kΩ / 0,01 kΩ / ± (1,0 % + 2)
600,0 kΩ / 0,1 kΩ / ± (1,0 % + 2)
6,000 MΩ / 0,001 MΩ / ± (1,2 % + 2)
60,00 MΩ / 0,01 MΩ / ± (2,0 % + 5)
- ochrana proti preťaženiu pri 1000 Vrms
- napätie otvoreného obvodu cca 1V

- Kontrola spojitosti obvodov :
- pri nameranom odpore menšom ako 10 Ω sa signalizuje súvislý obvod a zaznie bzučiak
- pri nameranom odpore väčšom ako 100 Ω signalizácia rozpojeného obvodu nezaznie bzučiak
- napätie otvoreného obvodu asi 1,0 V
- meranie na rozsahu 600 Ω s rozlíšením 0,1Ω
- ochrana proti preťaženiu pri 1000 Vrms

- Bezkontaktné snímanie elektrického poľa (NCV):
- režim detekcie nízkeho napätia ( "EFLo") pre napätie <48V
- režim detekcie nízkeho napätia ( "EFHi") pre napätie > 48V
- pri zvyšovaní intenzity detegovaného napätia sa zvyšuje počet segmentov na displeji, blikajú postupne LED zelená, žltá a červená a znie bzučiak


Všeobecné parametre:
- pracovná teplota a vlhkosť okolia: 0 °C ~ 30 °C (≤80% RH), 30 °C ~ 40 °C (≤75% RH), 40 °C ~ 50 °C (≤45% RH)
- skladovacia teplota a vlhkosť: -20 °C ~ 60 °C (≤80% RH)
- pracovná nadmorská výška: ≤2000m
- elektromagnetická kompatibilita: v elmag. poli RF = 1V / m je prídavná chyba 5% z rozsahu, v poli RF> 1V / m, nie je celková presnosť špecifikovaná
- rozmery výrobku: 217 x 58,8 x 38,5 mm
- čistá hmotnosť produktu: 251 g
- farba výrobku: červená a sivá
- tento prístroj je navrhnutý v súlade s bezpečnostnými normami IEC / EN61010-1, IEC / EN61010-2-033 a EN61326-1 a zodpovedá CAT II 1000V, CAT III 600V, dvojitej izolácii.


Obsah jednotlivého balenia :
- kliešťový multimeter UT256A: 1ks
- testovacie káble: 1 pár
- batérie 1,5 V (LR6): 2ks
- návod na použitie: 1ks


Veľkoobchodné balenie :
- štandardné množstvo na kartón: 20ks
- štandardné rozmery kartónu: 485 x 310 x 205 mm
- štandardnú hrubá hmotnosť kartónu: 9,5 kg