Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov (5. vydanie) Zväčšiť

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov 2018 (5. vydanie)

Autor: Ing. Ján Meravý (2018)

Piate, aktualizované vydanie knihy "Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov", ktorá obsahuje informácie o nových tech. normách, právnych a bezp. predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní 1. pomoci pri úrazoch elektr. prúdom.

Pripravuje sa aktualizované vydanie - bližšie info zverejníme v decembri.

Viac detailov

Pripravuje sa aktualizované vydanie - bližšie info zverejníme v decembri.


Autor: Ing. Ján Meravý (2018)

Piate, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších informácií potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike.
Prehľadne a názorne ukazuje v jednotlivých kapitolách problematiku požadovaných technických predpisov pre elektrotechnikov s najnovšími zmenami pre praktické použitie.
Je vhodná pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike základného rozsahu §21, §22, §23 a §24 podľa vyhl.č. 508/2009 Z.z., ako aj pre Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov.
Pre svoj prehľad má svoje miesto aj pre projektantov a revíznych technikov VTZE, ale aj pre elektromontérov a elektroúdržbárov v prevádzkovej praxi.
Poslúži aj ako učebná pomôcka pre žiakov elektrotechnických stredných škôl a poslucháčov vysokých škol s elektrotechnickým zameraním ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.
Kniha je plnofarebná vo formáte A4 a obsahuje 400 strán s názornými obrázkami a príkladmi aplikácie noriem a predpisov v praxi.