Kategórie

Zobrazené produkty

Výrobcovia

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

C.A 8333 - Trojfázový analyzátor elektrických sietí

P01.1605.41

Chauvin Arnoux

Vaša cena: 3 262,00 € bez DPH

3 914,40 €s DPH

Výrobca: Chauvin Arnoux

Prístroj na rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku elektrických sietí  pracujúci v 7 pracovných režimoch, intuitívnym ovládaním a spracovaním nameraných dátUSB, pamäť, prenos dát do PC v reálnom čase.

Viac detailov

C.A 8333 - Trojfázový analyzátor elektrických sietí

Trojfázové analyzátory kvality siete umožňujú rýchle a efektívne meranie, monitorovanie a diagnostiku. Intuitívne a jednouché ovládanie v spojení s automatickou detekciou prevodníkov a grafickým menu umožňue rýchle a efektívne meranie bez nutnosti zložitého a zdĺhavého nastavovania. Široký výber prevodníkov umožňue meranie pri veľmi malej aj pri veľmi veľkej prúdovej záťaži.


Hlavné parametre

 • Záznamník kvality elektrickej energie pre jedno až trojfázové siete (vyvážené iaj nevyvážené)
 • Pre jednosmerné a striedavé siete do 1 000 V (nepriamo 500 kV)
 • Menovitá frekvencia sietí DC / 50 / 60 Hz
 • Meranie prúdu od 5 mA do 10 000 A (podľa prevodníkov)
 • 4 napäťové meracie kanály
 • 3 prúdové meracie kanály pre priame meranie na fázach (prúd stredným vodičom sa dopočítava) s možnosťou súčasného pripojenia rôznych prevodníkov zároveň (10 typov s možnosťou výmeny za chodu prístroja) 
 • Meranie pomocou prevodníkov AmpFlex typu A193 a MA193 už od 0,1A vďaka možnosti manuálneho nastavenia rozsahu a citlivosti. 
 • Trieda presnosti merania napätia 0,5% (trieda B)
 • Rýchlosť vzorkovania 256 vzoriek / periódu s priemerovaním do jednej nameranej hodnoty za sekundu (najkratší interval zznamu 1 s, užívateľsky voliteľný) 
 • Kompletná lokalizácia firmware aj software do českého jazyku


7 paralelných meracích režimov

Možnosť vykonávať všetky funkcie súčasne s možnosťou zobrazenia už zaznamenaných dát počas ich ukladania. To uľahčuje kontrolu správnosti záznamu (napr. kontrola po niekoľkých hodinách z týždenného záznamu môže odhaliť chybné nastavenie). 

 • I. Režim merania (základný)
  Zobrazenie preibehu, tabuľkové hodnoty, Fresnelov diagram. Možnosť uloženia až 12 snímok obrazovky
 • II. Režim harmonickej analýzy
 • Výpočet hodnoty jednotlivých harmonických až do 50-tej. Výpočet smeru toku harmonických zložiek a jeho vplyvu na ohrev neutrálneho vodiča (expertný režim). Vyjadrenie v absolútnej hodnote alebo relatívne k celkovej TRMS hodnote alebo k základnej harmonickej. 
 • III. Režim výkonovej analýzy
  Výpočet a záznam činného, jalového aj zdáanlivého výkonu (W, VA, var), výpočet a záznam činných, jalových aj zdanlivých energií (Wh, VAh a varh) s rozliíšením v 4 kvadrantoch (induktívna alebo kapacitná záťaž, spotreba alebo dodávka energie). Meranie a záznam účinníka cos θ, tan θ, PF, DPF
 • IV. Režim záznamu
  Dlhodobé sledovanie a zaznamenáávanie parametrov site. Záznam strednej, minimálnej a maximálnej hodnoty. V každej uloženej vzorke je údaj o extrémnych hodnotách min a max za vzorkovaciu periódu. Perióda nastaviteľná od 1s do 15 min. Programovateľné začiatky a konce záznamov s vlastným pomenovaním. 
 • V. Režim prechodných javov
  Umožňuje zachytiť prerušenie, špičky napätia a prúdu, krátke javy atď. Záznam až 50 prechodných javov
 • VI. Režim alarmov
  Prekročenie nastavených medzí (štart, doba trvania, čas a dátum výskytu,...). Záznam až 4 000 alarmov, 10 rôznych typov
 • VII. Režim rozbehových prúdov
  Funkcia INRUSH na meranie rozbehových prúdov s dĺžkou trvania 4 periód 


Komunikácia, ukladanie dát a software 

 • Opticky oddelené rozhranie USB (B) pre správu prístroja, monitorovanie a stiahnutie dát 
 • Automatické spojenie s prístrojom pri opakovanom pripojení
 • Interný slot na SD karty (záznam od niekoľkých dní po niekoľko týždňov) 
 • Možnosť jednoduché načítanie karty v čítačkách kariet v PC pomocou software PAT2 (nutné vybrať z prístroja). Vhodné hlavne pri väčších objemoch dát
 • Software PAT2® v českom jazyku na stiahnutie, tlač a export nameraných dát do tabuľkových procesorov (napr. MS Excel). Taktiež umožňuje komunikáciu s analyzátorom v reálnom čase. 
 • Software DataView®  v českom jazyku (voliteľné príslušenstvo) umožňujje vyššiu analýzu nameraných dát. Databázové spracovanie ponúka evidenciu miest meraní, technikov vykonávajúcich meranie, zákazníkov. Umožňuje vkladanie externých dát z ďalších aplikácií (napr. MS Word, Excel, ...), poznámky, obrázky a iné. 


Prevedenie a fyzické parametre

 • Napájací vstup pre napájananie z pomocného zdroja (súčasť dodávky) alebo z meranej inštalácie pomocou adaptérov (voliteľné príslušenstvo)
 • Integrovaný NiMH akumulátor na napájanie prístroja aj pri väčších výpadkoch. Doba prevádzky na plne nabitý akumulátor cca 13 h (v režime záznamu)
 • Farebný grafický displej 5,7" s nastavením jasu a kontrastu
 • Robustná konštrukcia, ergonomický design
 • Možnosť uzamknutia poomcu zámky Knesington
 • Elektrická bezpečnosť CAT IV/600 V a CAT III/1 000 V
 • Vysoký stupeň krytia IP53
 • Mechanická odolnosť na pád z 1  m
 • Prevádzková teplota 0 až 50 °C
 • Rozmery: 20 cm × 25 cm × 7 cm (bez snímačov)
 • Hmotnosť: 2 kg
 • Záruka na hlavný prístroj: 36 mesiacov

Rozsah dodávky:

 • Analyzátor siete C.A 8333
 • bez kliešťových prevodníkov,
 • 4 ks predlžovacie vodiče s banánikmi,
 • 4 ks krokosvorka,
 • sada farebných krúžkov,
 • ochranný film na LCD,
 • užívateľský SW PAT,
 • USB kábel,
 • SD karta,
 • napájací zdroj/nabíjačka,
 • batéria,
 • brašna,
 • návod k obsluhe